TRADUCÍNDOTE. Funciona ben con documentos de LibreOffice.
Se os usades podedes invitalos a un café.

Material: 13 novembro

Material do 14º dia
O material está nun ficheiro zip. Debedes extraelo e colocalo nun directorio de traballo.

Material: 6 novembro (cluster)

Material do 14º dia
O material está nun ficheiro zip. Debedes extraelo e colocalo nun directorio de traballo.
Presentacións e exemplos do 14º dia (Análise cluster)

Material: 25 outubro (discriminante)

Material do 12º dia
O material está nun ficheiro zip. Debedes extraelo e colocalo nun directorio de traballo.
Presentacións e exemplos do 12º dia (Análise discriminante)

Unha entrada de blog: 21 outubro

Suxeriume David que mirárades esta entrada dun blog: AQUÍ
É a comprobación dunha estratexia de investimento, para ver se mellora a estratexia de comprar e vender. Esta implementado en R, polo que se pode executar, con algúns matices que vos comentarei.
Forma pàrte dunha serie de artigos, que explican os modelos ARIMA e GARCH, e que son un bo complemento da clase (modeliza un índice, o Standard & Poor's)
Como anécdota: usa para modelizar os residuos unha "distribución do erro xeralizado asimétrica", podedes ver algo do que é na presentación do tema 2 que vos amosa umha colección de distribucións diferentes.

Algúns comentarios máis AQUÍ

Materiais para R

Seminario de R, curso de doutoramento
Para que vaiades coñecendo os comandos elementais de R podedes usar diferente material de internet: (Ollo!! non é para usar todo, usade unicamente a parte que necesitedes)
(En galego) Practica de 1º de Economía, coa cal os estudantes comezan a traballar con R paso a paso: AQUÍ debería ser suficiente, pero por se acaso hai máis.
Outro material, con cuestions mais técnicas sobre R e RStudio está AQUÍ

(En castelán) Un material extenso da UPC. Chegaria cos 4 primeiros capítulos: AQUÍ
Un curso de R da ULPGC. É extenso, supera bastante o que se necesita para esta práctica, pero pareceume excelente, como introdución ampla ao manexo de R.AQUÍ

(En inglés) Unha introdución, en ingles, razoablemente simple, podedes seguila AQUÍ
Como introdución bastante ampla e simple un wikibook de programación en R: AQUÍ