Material

Dia 25 outubro.

Practica con R:

Recopila o material para facer as practicas de series con R: descomposición, ARIMA e GARCH.

Material para series de tempo:

Introdución a series de tempo: Descomposición
Este material sirve como repaso das series de tempo na Estatística básica. Explica as compoñentes dunha serie de tempo (Tendencia, Cíclica, Estacional e Irregular) na súa descomposición clásica. Introdución a modelos ARIMA
Intentan modelizar o comportamento dunha serie a partir do seu comportamento pasado Introdución a modelos GARCH
Intentan modelizar a volatilidade dunha serie