Material

Dia 16 outubro.

Conceptos estatísticos básicos: presentacions completas
Este material sirve como repaso da Estatística básica e tamén como unha forma de homoxéneizar os vosos coñecementos, ou sexa, é o que se supon que sabedes antes de entrar neste master, polo tanto o resto dos temas explicarase a partir destes coñecementos. Conceptos estatísticos básicos: presentacions cortas
Estas presentacións serán as que se usarán na aula. Conteñen algúns conceptos de Estatística Básica máis enfocados desde o punto de vista das finanzas. Modelizar unha distribución para uns datos
Usando o explicado nos conceptos báxicos expícase aquí como buscar a distribución máis acaida para uns datos.