Información: Inicio

Despacho: 342 (ou Teams)

Titorías:

  Martes,  11:30 a 13:30
       18:30 a 19:30 

  Mércores, 11:30 a 13:30
       18:30 a 19:30