TEMA 6

Material.

Videos

Son videos que proceden doutra materia, e tratan algo máis a fondo o tema de series do que se ve en métodos.