TEMA 5

Material.

Videos

Corresponde a outra materia. Da unha visión xeral, pero non entra tan a fondo en anova con 1 ou 2 factores.