TEMA 2

Material.

A parte de métodos (Análise de Correspondencias) é útil para facer os traballos, pero non se pregunta no exame.

Videos