Web de Métodos Estatísticos e Introdución á Econometria (grupos B e C)

Información: Inicio    Titorías    Avaliación

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    TEMA 3    TEMA 4    TEMA 5    TEMA 6    Introdución a R

24 marzo

Ficheiro clase dia 24:

Material para a práctica de Econometría: Chuletas tema 4

Martes 28 de marzo: 2ª actividade

O xoves 17 de marzo realizarase a segunda actividade desta materia. Será presencial, na aula de clase. Corresponde aos temas 3 e 4. É ten unha puntuación máxima de 0,8.

 • Exemplo da actividade: Aquí

  Conten 2 exemplos

 • Formulario que se poderá usar na actividade: Aquí

Mercores 12 de abril: 2º exame

O martes 22 de marzo, ás 18:30 está previsto o segundo exame, no que entrarán os temas 3 e 4. Incluirá exercicios e unha parte test.

 • Exemplo do exame: Aquí

 • Formulario que se poderá usar: Aquí

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Luns (dia 20) - Ás 23:55, entrega do pdf do primeiro traballo. Información AQUÍ

 • Venres (dia 24 de marzo) - No horario de clase. Sesión de informática (para o segundo traballo). Información AQUÍ

Semana do 27 ao 31 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 3 ao 7 de abril

SEMANA SANTA

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Mércores (dia 12) - Exame 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Mércores (dia 19) - Titoría en grupo (Explicación de exercicios do temas 5: Análise da Varianza). Horario proposto: 11:30 a 13:00; e de 12:00 a 15:30

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do segundo traballo. Información AQUÍ

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Mércores (dia 26 de abril) - Sesión de informática (debedes traer ordenador). Información AQUÍ

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Xoves (dia 28), na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ