Web de Métodos Estatísticos e Introdución á Econometria (grupos B e C)

Información: Inicio    Titorías    Avaliación

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    TEMA 3    TEMA 4    TEMA 5    Introdución a R

12 Maio

Exposicións

A partir do Xoves 13 comezarán as exposicións dos traballos 1 e 2. Non son obrigatorias. Valen un máximo de 0,25 cada unha delas. Para escoller un horario avisademe previamente por correo electónico. Non teñen por que ser feitas ás dúas no mesmo horario.

Fara a exposición un dos membros do grupo, escollido polo profesor. Só recibirán a puntuación os membros que asistan á exposición.

Serán a traves de TEAMS, nos seguintes horarios:

 • Xoves 13, ás 11:45; ou ás 19:00
 • Martes 18, 18:30
 • Mércores 19, ás 10:00
 • Xoves 20, ás 19:00
 • Venres 21, ás 10:00

Estas son datas propostas, que poden ser cambiadas en caso de que algunha circunstancia me impide asistir a algunha delas

Engadiuse material provisional para o tema 6. Podedes baixalo Aquí

Xoves 21 de maio: 3ª traballo

O xoves 21 de maio, ás 23:35 é a data limite para entregar o terceiro traballo. Tedes a información aquí

Xoves 20 de maio: Exame de repesca

O xoves 20 de maio, ás 15:30 está previsto facer o exame de repesca, na que só entraran os temas 3 e 4 (Econometría). A nota que se saca asignarase a aquel dos 3 exames que mais vos beneficie (ou menos vos perxudique, por que pode baixar a nota).

Por exemplo, no exame de repesca sacades 1,4 sobre 2: iso significa que poderíades asignar un 1,4 ao segundo exame realizado, ou 1,4*(1,5/2)=1,05 ao 1º ou 3º, que valian como máximo 1,5 puntos

Para facer o exame de repesca é necesario anotarse na escolla que coloquei en moodle.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 10 ao 14 de maio provisional - Martes (dia 11) - Exame 3 (Temas 5 (ANOVA) e 6: Series).

 • Martes (dia 11) - Clase Repaso e dúbidas.

 • Xoves (dia 13) - Clase Exposicions.

Semana do 17 ao 21 de maio

 • Martes (dia 18) - Clase Exposicións.

 • Xoves (dia 29) - Clase Exposicions.

 • Xoves (dia 20)/span> - Ás 15:30, exame de repesca. Información PENDENTE

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do terceiro traballo. Información PENDENTE

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ