Web de Métodos Estatísticos e Introdución á Econometria (grupos B e C)

Información: Inicio    Titorías    Avaliación

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    TEMA 3    TEMA 4    TEMA 5    TEMA 6    Introdución a R

7 maio

Luns 8 de maio: 3º exame

O luns dia 8, ás 18:30 está previsto facer o terceiro exame, no que entrarán os temas 5 e 6. Ademáis de exercicios tamén haberá unha parte test. Podedes ver un exemplo de exame Aquí

Xoves 11 de maio: Exame de repesca

O xoves 11 de maio, ás 18:30 está previsto facer o exame de repesca, na que só entrarán os temas 3 e 4 (Econometría). A nota que se saque asignarase a aquel dos 3 exames que mais vos beneficie (ou menos vos perxudique, por que pode baixar a nota).

Por exemplo, no exame de repesca sacades 1,4 sobre 2: iso significa que poderíades asignar un 1,4 ao segundo exame realizado, ou 1,4*(1,5/2)=1,05 ao 1º ou 3º, que valian como máximo 1,5 puntos

Para facer o exame de repesca é necesario anotarse na escolla que colocarei en moodle.

CAMBIO DE DATA: Domingo 14 de maio: Entrega do terceiro traballo: análise da Varianza con R

A entrega do térceiro traballo cambiase, agora poderá entregarse o domingo, dia 14 de maio, antes das 23:55.

O resto da información está AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 8 ao 12 de maio

  • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

  • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

  • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

  • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

  • Domingo (dia 14) - Ás 23:55, entrega do pdf do terceiro traballo. Información AQUÍ

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ