Web de Métodos Estatísticos e Introdución á Econometria (grupos B e C)

Información: Inicio    Titorías    Avaliación

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    Introdución a R

5 Marzo

25 Febreiro

Clases online da semana do 1 ao 5 de marzo:

Dado que as clases pode que teñan un uso do ordenador grande, as clases da 1ª semana de marzo seguiran sendo online, polo que deben ser cambiados os horarios. Os novos horarios serán:

  • Grupo A: martes e xoves, de 15:30 a 16:45;
  • Grupo B: martes e xoves, de 19:00 a 20:15;

Quen non poida asistir a algunha desas horas que me envíe un email. A alternativa sería ver a clase gravada e facer unha titoría para aclarar dúbidas.

23 Febreiro

Material do tema 2:

Comezouse a subir o material do tema 2. De momento as presentacións, e pronto irán os exercicios. Podedes acceder a el na páxina do tema 2.

Avaliación:

Traballos:

Como xa está anunciado en Moodle, estes mércores (dia 24) e venres (dia 26) realizaranse prácticas informáticas relacionadas cos traballos. Podedes ver a información AQUÍ e AQUÍ

Actividades:

A primeira actividade realizarase o martes, dia 9 de marzo. Serán test e exercicios sobre os temas 1 e 2, e proximamente poñerase información sobre como van ser as preguntas e a súa puntuación.

Exames:

Para a semana seguinte (preferentemente o mércores 15 de marzo) será o primeiro exame da materia, temas 1 e 2.

Mais informacion sobre a avaliacion

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ