Web de Métodos Estatísticos e Introdución á Econometria (grupos B e C)

Información: Inicio    Titorías    Avaliación

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    TEMA 3    TEMA 4    TEMA 5    TEMA 6    Introdución a R

3 xuño

5 de xullo: Exame de segunda oportunidade

As normas son as mesmas ca na 1ª oportunidade: gárdase a nota das actividades e o traballo, e o exame vale o 50% da nota.

Información sobre a avaliación na segunda oportunidade

Por lei da UDC temos que darvos a posibilidade de avaliarvos do 100% da nota nesta segunda oportunidade.

Nesta materia significa que tedes a opción de facer todo de novo. Ollo!: se o facedes perdedes a nota que teñades de avaliación continua, e comezades de cero

  • Información sobre a avaliación, para saber como se reparte exame, actividades e traballo: AQUÍ

Esta repetición de actividades e traballo é unicamente para aquela xente que quere renunciar a avaliación continua e ter unha avaliación do 100% da nota nesta segunda oportunidade, o que implica que comeza de cero, e perde todo o feito ata agora.

Se non fas nada conservas a nota que teñas de avaliación continua.

  • Repetición das actividades: venres, dia 9 de xuño, ás 10:30, aula 0.4

Serán 3 actividades, dos temas 1 e 2 (0,6 puntos); 3 e 4 (0,8 puntos) e 5 e 6 ((0,6 puntos).

Tedes exemplos de actividades nos ficheiros de exercicios dos temas 2 4 e 6.

  • Repetición dos tres traballos

Os datos para realizar os traballos entregaranse ese mesmo dia. Serán datos novos, non sirven os datos do traballo da primeira oportunidade.

  • Entrega do texto do traballo: venres 16 de xuño, por email
  • Exposición: luns 19 de xullo, nunha aula ainda sen determinar

Información sobre os traballos:

  • Traballo 1: (1,25 puntos) AQUÍ
  • Traballo 2: (1,25 puntos) AQUÍ
  • Traballo 3: (0,5 puntos) AQUÍ

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ