7 maio

Luns 8 de maio: 3º exame

O luns dia 8, ás 18:30 está previsto facer o terceiro exame, no que entrarán os temas 5 e 6. Ademáis de exercicios tamén haberá unha parte test. Podedes ver un exemplo de exame Aquí

Xoves 11 de maio: Exame de repesca

O xoves 11 de maio, ás 18:30 está previsto facer o exame de repesca, na que só entrarán os temas 3 e 4 (Econometría). A nota que se saque asignarase a aquel dos 3 exames que mais vos beneficie (ou menos vos perxudique, por que pode baixar a nota).

Por exemplo, no exame de repesca sacades 1,4 sobre 2: iso significa que poderíades asignar un 1,4 ao segundo exame realizado, ou 1,4*(1,5/2)=1,05 ao 1º ou 3º, que valian como máximo 1,5 puntos

Para facer o exame de repesca é necesario anotarse na escolla que colocarei en moodle.

CAMBIO DE DATA: Domingo 14 de maio: Entrega do terceiro traballo: análise da Varianza con R

A entrega do térceiro traballo cambiase, agora poderá entregarse o domingo, dia 14 de maio, antes das 23:55.

O resto da información está AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

 • Domingo (dia 14) - Ás 23:55, entrega do pdf do terceiro traballo. Información AQUÍ

19 abril

Entrega do segundo traballo: análise econométrica con R

Retrásase para o domingo, dia 23 de abril, antes das 23:55.

Material para axudar a realizar o segundo traballo

 • Modelo en formato odt no que debedes escribir o texto do traballo (AQUÍ). Valorarase a adaptación a este formato. (Podedes usar a versión en Word, que está na web da facultade para os TFGs)

 • Pdfs e códigos realizados na titoría en grupo de preparación do 2º traballo AQUÍ

  Estes pdfs limítanse a describir o codigo e as técnicas que se usan. O voso traballo non pode ser así, ten que ser un “texto académico”, na que propoñedes un obxectivo a estudar, na introdución; desenvolvedes o traballo contando o que ides conseguindo (ou non) e finalmente redactades unhas conclusións, con respecto ao obxectivo proposto inicialmente.

 • Máis códigos e información están na páxina do 2º traballo: AQUÍ, Incluindo dúas colección de codigos que podedes utilizar:

24 abril

Venres 28 de abril - Venres 5 de maio: 3ª actividade

Hai que asignar o día para a 3ª actividade. Estaba colocada para o xoves 4 de maio, pero non hai clase ese día, polo que falaremos mañá, martes 25, na aula que día colocala.

A terceira actividade desta materia. Corresponde aos temas 5 e 6. É ten unha puntuación máxima de 0,6.

 • Exemplo da actividade: Aquí

Luns 8 de maio: 3º exame

O luns dia 8, ás 18:30 está previsto facer o terceiro exame, no que entrarán os temas 5 e 6. Ademáis de exercicios tamén haberá unha parte test. Podedes ver un exemplo de exame Aquí

De calquera xeito, esta data e as demais negociaranse na aula.

PROPOSTA: Xoves 11 de maio: Exame de repesca

O xovwa 11 de maio, ás 18:30 está previsto facer o exame de repesca, na que só entrarán os temas 3 e 4 (Econometría). A nota que se saque asignarase a aquel dos 3 exames que mais vos beneficie (ou menos vos perxudique, por que pode baixar a nota).

Por exemplo, no exame de repesca sacades 1,4 sobre 2: iso significa que poderíades asignar un 1,4 ao segundo exame realizado, ou 1,4*(1,5/2)=1,05 ao 1º ou 3º, que valian como máximo 1,5 puntos

Para facer o exame de repesca é necesario anotarse na escolla que colocarei en moodle.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Venres (dia 28)???, na aula - Actividade 3 (adiantada) (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Venres (dia 5)???, na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

17 abril

Xoves 20 e venres 21: recuperación de clase

O xoves 2o de abril, de 11:30 a 13:00; e o venres 21, de 14:00 a 15:30, recuperarase a clase perdida antes de Semana Santa.

Nos dous casos será na aula 2.10

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Xoves (dia 20); Venres (dia 21) - Recuperación de clase (Explicación de exercicios do temas 5: Análise da Varianza). Horario proposto: Xoves, de 11:30 a 13:00; Venres de 14:00 a 15:30

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do segundo traballo. Información AQUÍ

Semana do 24 ao 28 de abril

 • (PENDENTE de DECIDIR DIA) Xoves (dia 27 de abril) - Sesión de informática (debedes traer ordenador). Información AQUÍ

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Xoves (dia 4), na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

12 abril

Mercores 12 de abril: 2º exame. Será na aula 0.6

O martes 22 de marzo, ás 18:30 está previsto o segundo exame, no que entrarán os temas 3 e 4. Incluirá exercicios e unha parte test.

 • Exemplo do exame: Aquí

 • Formulario que se poderá usar: Aquí

Entrega do segundo traballo: análise econométrica con R

Realizarase o venres, dia 22 de abril, antes das 23:55.

Material para axudar a realizar o segundo traballo

 • Modelo en formato odt no que debedes escribir o texto do traballo (AQUÍ). Valorarase a adaptación a este formato. (Podedes usar a versión en Word, que está na web da facultade para os TFGs)

 • Pdfs e códigos realizados na titoría en grupo de preparación do 2º traballo AQUÍ

  Estes pdfs limítanse a describir o codigo e as técnicas que se usan. O voso traballo non pode ser así, ten que ser un “texto académico”, na que propoñedes un obxectivo a estudar, na introdución; desenvolvedes o traballo contando o que ides conseguindo (ou non) e finalmente redactades unhas conclusións, con respecto ao obxectivo proposto inicialmente.

 • Máis códigos e información están na páxina do 2º traballo: AQUÍ, Incluindo dúas colección de codigos que podedes utilizar:

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Mércores (dia 12: aula 0.6) - Exame 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do segundo traballo. Información AQUÍ

Semana do 24 ao 28 de abril

 • (PENDENTE de DECIDIR DIA) Mércores (dia 26 de abril) - Sesión de informática (debedes traer ordenador). Información AQUÍ

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Xoves (dia 28), na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí


24 marzo

Ficheiro clase dia 24:

Material para a práctica de Econometría: Chuletas tema 4

Martes 28 de marzo: 2ª actividade

O xoves 17 de marzo realizarase a segunda actividade desta materia. Será presencial, na aula de clase. Corresponde aos temas 3 e 4. É ten unha puntuación máxima de 0,8.

 • Exemplo da actividade: Aquí

  Conten 2 exemplos

 • Formulario que se poderá usar na actividade: Aquí

Mercores 12 de abril: 2º exame

O martes 22 de marzo, ás 18:30 está previsto o segundo exame, no que entrarán os temas 3 e 4. Incluirá exercicios e unha parte test.

 • Exemplo do exame: Aquí

 • Formulario que se poderá usar: Aquí

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Luns (dia 20) - Ás 23:55, entrega do pdf do primeiro traballo. Información AQUÍ

 • Venres (dia 24 de marzo) - No horario de clase. Sesión de informática (para o segundo traballo). Información AQUÍ

Semana do 27 ao 31 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 3 ao 7 de abril

SEMANA SANTA

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Mércores (dia 12) - Exame 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Mércores (dia 19) - Titoría en grupo (Explicación de exercicios do temas 5: Análise da Varianza). Horario proposto: 11:30 a 13:00; e de 12:00 a 15:30

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do segundo traballo. Información AQUÍ

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Mércores (dia 26 de abril) - Sesión de informática (debedes traer ordenador). Información AQUÍ

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Xoves (dia 28), na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

20 de marzo

Entrega do primeiro traballo

Realizarase o luns, dia 20 de marzo, antes das 23:55.

** Material para axudar a realizar o primeiro traballo**

 • Fragmentos dun TFG que usaba variables cualitativas (AQUÍ). Obviamente, este texto é moi grande, é só para darvos ideas. Lembrade que tedes un tope de 2000 palabras.

 • Modelo en formato odt no que debedes escribir o texto do traballo (AQUÍ). Valorarase a adaptación a este formato. (Podedes usar a versión en Word, que está na web da facultade para os TFGs)

 • Pdfs e códigos realizados na titoría en grupo de preparación do 1º traballo AQUÍ

  Estes pdfs limítanse a describir o codigo e as técnicas que se usan. O voso traballo non pode ser así, ten que ser un “texto académico”, na que propoñedes un obxectivo a estudar, na introdución; desenvolvedes o traballo contando o que ides conseguindo (ou non) e finalmente redactades unhas conclusións, con respecto ao obxectivo proposto inicialmente.

 • Máis códigos e información están na páxina do 1º traballo: AQUÍ, Incluindo dúas colección de codigos que podedes utilizar:

Martes 28 de marzo: 2ª actividade

O xoves 17 de marzo realizarase a segunda actividade desta materia. Será presencial, na aula de clase. Corresponde aos temas 3 e 4. É ten unha puntuación máxima de 0,8.

 • Exemplo da actividade: Aquí

  Conten 2 exemplos

 • Formulario que se poderá usar na actividade: Aquí

Mercores 12 de abril: 2º exame

O martes 22 de marzo, ás 18:30 está previsto o segundo exame, no que entrarán os temas 3 e 4. Incluirá exercicios e unha parte test.

 • Exemplo do exame: Aquí

 • Formulario que se poderá usar: Aquí

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Luns (dia 20) - Ás 23:55, entrega do pdf do primeiro traballo. Información AQUÍ

 • Venres (dia 24 de marzo) - No horario de clase. Sesión de informática (para o segundo traballo). Información AQUÍ

Semana do 27 ao 31 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 3 ao 7 de abril

SEMANA SANTA

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Mércores (dia 12) - Exame 2 (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Mércores (dia 19) - Titoría en grupo (Explicación de exercicios do temas 5: Análise da Varianza). Horario proposto: 11:30 a 13:00; e de 12:00 a 15:30

 • Venres (dia 21) - Ás 23:55, entrega do pdf do segundo traballo. Información AQUÍ

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Mércores (dia 26 de abril) - Sesión de informática (debedes traer ordenador). Información AQUÍ

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Xoves (dia 28), na aula - Actividade 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Luns (dia 8) - Exame 3 (Tema 5, ANOVA e Tema 6: Series de tempo). Exemplo de exame Aquí

 • Martes (dia 9) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Venres (dia 12) - Exposicións dos traballos 1 e 2 En horario de clase.

 • Xoves (dia 11) - Exame de repesca (Temas 3 e 4: Econometría). Exemplo de exame Aquí


8 de marzo

O remate da 2ª práctica, mañá, 9 de marzo) será na aula 2.10

Mércores 8 e Xoves 9: Titoría en grupo - introdución á análise de variables cualitativas con R

O mércores 8 de marzo (de 11:30 a 13:00) e o xoves 9 (14:00 a 15:30) realizarase unha titoría en grupo para explicar a análise de variables cualitativas e o segundo traballo. Tedes máis información AQUÍ, e información sobre o primeiro traballo AQUÍ

Poderedes escoller a vosa sesión en moodle.

Non puntúa, e non é obrigatorio, pero espérase que sexa útil.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Venres (dia 24) - Repaso dos temas 1 e 2 para a actividade.

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de actividade Aquí

 • Venres (dia 3), na aula - Tema 3. Comezo da parte de econometría.

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Luns (dia 6) - Exame 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de exame Aquí e Aquí

 • Mércores (dia 8); Xoves (dia 9) - Sesión de aula de informática. Información AQUÍ


21 Febreiro

martes 28 de febreiro: 1ª actividade

O martes 28 de febreiro realizarase a primeira actividade desta materia. Será presencial, na aula de clase. Corresponde aos temas 1 e 2. E ten unha puntuación máxima de 0,6.

 • Exemplo da actividade: AQUÍ

  Conten 3 exemplos e unha folla de calculo coa resolución

 • Formulario que se poderá usar na actividade: Aquí

Luns 6 marzo: 1º exame

O luns dia 6, ás 18:30 está previsto facer o primeiro exame, no que entrarán os temas 1 e 2. Podedes ver no material do tema 2 un exemplo de pregunta posibles, ademais do enunciado do 1º exame do curso anterior(Tema 2). Ademáis de exercicios tamén haberá unha parte test.

Mércores 8 e Xoves 9: Titoría en grupo - introdución á análise de variables cualitativas con R

O mércores 8 de marzo e o xoves 9 (as horas estan pendentes da reserva da aula) realizarase unha titoría en grupo para explicar a análise de variables cualitativas e o segundo traballo. Tedes máis información AQUÍ, e información sobre o primeiro traballo AQUÍ

Poderedes escoller a vosa sesión en moodle.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Venres (dia 24) - Repaso dos temas 1 e 2 para a actividade.

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de actividade Aquí

 • Venres (dia 3), na aula - Tema 3. Comezo da parte de econometría.

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Luns (dia 6) - Exame 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de exame Aquí e Aquí

 • Mércores (dia 8); Xoves (dia 9) - Sesión de aula de informática. Información AQUÍ


8 Febreiro

Titoría en grupo: Primeira tarefa -Preparación e entrega dos datos para o traballo

O Mércores 15, de 11:30 á 13:00 e o Xoves 16, de 11:30 a 13:00; e de 18:30 a 20:00, realizarase nunha titoría en grupo a 1ª tarefa . O obxectivo desta primeira tarefa é preparar os datos para o traballo e subir unha copia a moodle.

Tedes máis información AQUÍ.

Podederedes escoller a vosa sesión en moodle. Ademais debedes anotar no foro os membros de cada grupo, e os datos que pretendendes usar.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 6 ao 10 de febreiro

 • Martes (dia 7) - Remate na aula do tema 1. Introdución/repaso de R (Introdución a R)

Semana do 13 ao 17 de febreiro

 • Luns, Martes e Mércores - Sesión de aula de informática (Aula 0.2). Información AQUÍ

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Venres (dia 24) - Remate na aula do tema 2.

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Martes (dia 28), na aula - Actividade 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de actividade Aquí

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Luns (dia 6) - Exame 1 (Tema 1: Concentración; Tema 2: Variables cualitativas). Exemplo de exame Aquí e Aquí

6 Febreiro

Martes 7 de febreiro: sesión de inicio con R

Na clase do martes dia seis rematarase coa explicación do tema 1 e realizarase unha pequena introdución a R, polo que sería interesante que dispuxérades de algún ordenador, digamos un cada dúas persoas.

Para repasar R ou incluso comezar, podedes facelo seguindo os videos que están no tema Introdución a R

31 de xaneiro

Comezan as clases.

Neste web irase colocando a informacion que necesitedes sobre esta materia, para os grupos B e C, asi como os cambios ou novidades que haxa en relacion a ela.

Materiais de apoio:

Nesta disciplina o material de apoio principal serán as presentacións de aula comentadas, que actuarán tamén como apuntamentos de teoría.

Nos temas que sexa apropiado tamén se entregará un boletín de exercicios, ou exemplos de como realizar e interpretar os exercicios realizados con ordenador. Ademais, como apoio para as clases prepararanse videos dos diferentes temas, para que poidades complementalas.

Avaliacion:

A avaliacion repartese así: Exames (50% da nota), actividades (20%) e traballos en grupo de 2 persoas (20%)

Mais informacion sobre a avaliacion


31 Xaneiro

Aínda non hai nada.