Introdución (repaso) de R

Comézase cunha serie de presentacións sobre o que son R e RStudio, falando moi pouco de Estatística:
Ademais tedes unha pequena colección de ficheiros para practicar o de cargar datos AQUÍ


Ademais tedes unha versión máis extensa con algunhas cousas aplicadas de Estatística: AQUÍ