Materiais de apoio para as actividades.

Son exemplos de exercicios e test semellantes aos que se preguntan nas actividades. Normalmente son 10.
Inclúen as solucións e, lamentablemente, ainda inclúen fallos que quedan por eliminar, por iso, se pensades que algún resultado non vos coincide e pode ser un erro agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.
Ademais deste material, é importante usar os esquemas para preparar os exercicios, e os apuntamentos ou as presentacións para preparar os test. Podedes baixar calquera deles na seccion de MATERIAL

Listaxe.

1ª bloque.

Actividade 1.0: AQUI Tema 0: Repaso de Estatística I (4 respostas)
Actividade 1.1: AQUI Tema 1: Introdución á inferencia. (4 respostas)
Actividade 1.2: AQUI e AQUI Tema 2a: Estimación puntual (4 respostas)
Actividade 1.3: AQUI Tema 2b: Estimación por intervalos (4 respostas)

A puntuación total é 1 punto.

2ª parte.

Actividade 2.1: AQUI Tema 3: Contrastes de hipóteses (4 respostas)
Actividade 2.2: AQUI Tema 4: Contrastes non paramétricos (4 respostas)
Actividade 2.3: AQUI Temas 5: Teoría de Mostras e Tema 6: Fontes estatísticas (4 respostas)

A puntuación total é 1 punto.