Avisos sobre as prácticas

5 outubro.

1ª titoría en grupo: mércores 17 de outubro, ás 14:00 ou ás 18:30.

Na primeira titoría en grupo realizarase unha práctica de preparación de datos usando unha folla de cálculo.
Consistirá en obter unha serie de datos da web do INE, tratalos e deixalos preparados para traballar con eles. Finalmente escribirase un PEQUENO informe sobre os pasos realizados para esa preparación. Esta actividade forma parte do traballo que se debe realizar na materia, polo que é avaliable.

Pasos a realizar cos datos: