Avisos sobre o exame

28 Novembro.

4º Exame: Martes, 10 Decembro, ás 17:00

O méartes , 10 de decembro, ás 17:00, realizarase a cuarta parte do exame, e entrarán os temas 3, 4, 5 e 6. O seu valor é de 1 punto.
Podedes revisar os exames de cursos anteriores na sección de material. Ademais de usar esquemas, exercicios propostos e material de teoría.

15 novembro.

Material para o 3º exame.

O terceiro exame cubre os temas 2, 3 e 4.
Os exercicios propostos, tanto comúns como específicos do grupo C, deberían ser suficientes. Ollo: Os exercicios propostos 2 e 4 non entrarían posto que se resolven con Kolmogorov-Smirnov.

Un material extra que vos proporcionei para o anterior exame son varios exemplos de cálculo de estimadores máximo verosímiles, que están nesta web: Maximum Likelihood Estimation - Examples.
Para o tema 4 tedes 1 AQUÍ e algún máis AQUÍ; neste último vese un resolto de Kolmogorov-Smirnov, ainda que a vós non vos entra.

Con contrastes de hipóteses, ou con intervalos de confianza poderíades usar estes: Exemplos de contrastes e intervalos de confianza

É para complementar, non para que os fagades todos

18 outubro.

Material para o 2º exame.

O segundo exame cubre todo o que levamos dado, ou sexa, os temas 1 e 2.
Os exercicios propostos, tanto comúns como específicos do grupo C, deberían ser suficientes. Pero se alguén necesita máis pode avisarme por correo.
O único material extra que vos proporcionarei son varios exemplos de cálculo de estimadores máximo verosímiles, que están nesta web: Maximum Likelihood Estimation - Examples.

18 Setembro.

1º Exame: Xoves, 26 Setembro, ás 15:30

O xoves , 26 de setembro, ás 15:30, realizarase a primeira parte do exame, correspondente ao tema 1. O seu valor é de 0.5 puntos.
Podedes revisar os exames de cursos anteriores na sección de material. Ademais de usar esquemas, exercicios propostos e material de teoría.
Penso que con iso sería suficiente, pero se alguén o dubida pode ver máis material AQUÍ.