Avisos sobre as prácticas

30 Novembro

7ª Actividade: martes 4 de novembro.

Materiais de apoio.

Un pdf con 10 exemplos que podedes baixar de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Tamén podedes usar o material: presentacions, apuntamentos...

17 Novembro

6ª Actividade: venres 23 de novembro.

Materiais de apoio.

Un pdf con 10 exemplos que podedes baixar de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Tamén podedes usar o material: presentacions, apuntamentos...

10 Novembro

5ª Actividade: venres 16 de novembro.

Materiais de apoio.

Un pdf con 10 exemplos que podedes baixar de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Tamén podedes usar o material: presentacions, apuntamentos...

Esta é a primeira actividade deste 2º bloque. En conxunto este bloque de actividades puntua 1 pto.

Como se puntua

Puntuase por número de acertos, e séguese este criterio: 20-80

En exercicios conta cada apartado que fagades ben (se o facedes regular puntua menos).
En test puntua: Nesta segunda quenda de 3 actividades (temas 3, 4 e 5 e 6) teredes un total de 12 preguntas, coas que podedes sacar un máximo de 1 pto

Para comezar a puntuar necesitaredes conseguir máis de 2,4 acertos (nas tres actividades). A nota máxima conséguese con 9,6 acertos

19 outubro.

4ª Actividade: mércores 24 de outubro, ás 6 e media.

Materiais de apoio.

Subiuse á web un pdf con exemplos para a actividade do mércores dia 24 (actividade 1.3).
Podedes baixalos un de AQUI.
Con esta actividade remata o primeiro bloque, que ten unha puntuación total de 1 punto.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

5 outubro.

3ª Actividade: mércores 10 de outubro, ás 6 e media.

Materiais de apoio.

Subiuse á web dous pdfs con exemplos para a actividade do mércores dia 10 (actividade 1.2).
Podedes baixalos un de AQUI, e outro de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

22 Setembro.

2ª Actividade: martes 25 de setembro.

Materiais de apoio.

Subiuse á web un pdf con exemplos para a actividade do martes dia 25 (actividade 1.1).
Podedes baixalo de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

12 Setembro.

1ª Actividade: martes 18 de setembro.

Materiais de apoio.

Subiuse á web un pdf con exemplos para a actividade do martes dia 18 (actividade 1.0).
Podedes baixalo de AQUI.
Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.