10 decembro.

Información e material para a titoria 3.

Este xoves (ás 13:00 e as 18:30) realizaranse titorias en grupo, que cualifican para o traballo (0,2).
Consistirán en aplicar contrastes de normalidade e paramétricos a uns datos, e podedes ver exemplos e material explicativo do que se vai facer AQUÍ
Para puntuar será necesario realizar un exercicio con dous apartados: 1º contraste de normalidade; 2º un contraste paramétrico, o que corresponda

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 10 ao 14 de decembro:
Martes (dia 11) - 3ª Titoría en grupo: Exercicios de contrastes. Aula 0.0. De 15:30 a 17:00
Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)

Semanas do 17 ao 21 de decembro:

Martes (dia 18): - Aula de clase (de 15:30 a 17:00): Repesca de actividades. (1ª data)

30 Novembro.

7ª Actividade: martes 4 de decembro.

O martes, dia 4, realizarase na aula a 7ª actividade de clase, na que entrará o tema 3.
A información está AQUI
O luns, dia 3, pasarei pola aula ás 6 e media por se é necesario aclarar dúbidas.
Con esta actividade rematan as actividades da avaliación alternativa.

4º Exame: mércores 5 de decembro.

A terceira parte do exame realizarase o mércores, dia 5, ás seis e media, na aula de clase. Entrarán os temas 2, 3 e 4.
A información está AQUI. Con este exame rematan os exames da avaliación alternativa.

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 3 ao 7 de decembro:
Martes (dia 4) -7ª Actividade (Tema 5:Teoria de mostras; Tema 6: Fontes estatisticas). A información estará AQUI
Mércores (dia 5, ás 18:30): - 4ª parte do exame: con preguntas dos temas 3, 4, 5 e 6 (1 punto). A información estará AQUI

Semanas do 10 ao 21 de decembro:

Pendente: - 3ª Titoría en grupo: Exercicios de contrastes. (pendente de decidir)
Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)

17 Novembro.

6ª Actividade: venres 23 de novembro.

O venres, dia 23, realizarase na aula a 6ª actividade de clase, na que entrará, ademais do tema 4, exercicios de cálculo do p-valor e da potencia dun contraste.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

26 Novembro.

3º Exame: mércores 28 de novembro.

A terceira parte do exame realizarase o mércores, dia 28, ás seis e media, na aula de clase. Entrarán os temas 2, 3 e 4.
A información está AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 26 ao 30 de novembro:
Mércores (data proposta:dia 28, ás 18:30), na aula de clase - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 2, 3 e 4 (3.3 puntos).A información está AQUI
Pendente: - 3ª Titoría en grupo (2 quendas): Exercicios de contrastes. (pendente de decidir)

Semana do 3 ao 7 de decembro:
Martes (dia 4) -7ª Actividade (Tema 5:Teoria de mostras; Tema 6: Fontes estatisticas). A información estará AQUI
Mércores (dia 5, ás 18:30): - 4ª parte do exame: con preguntas dos temas 3, 4, 5 e 6 (1 puntos). A información estará AQUI

Semana do 10 de decembro ao 14 de decembro:

Pendente: - 3ª Titoría en grupo (2 quendas): Exercicios de contrastes. (pendente de decidir)
Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 19 ao 23 de novembro:
Venres (dia 23) - 6ª Actividade (Tema 4: contrastes non paramétricos; Tema 3: potencia e p-valor). A información está AQUI

Semana do 26 ao 30 de novembro:
Mércores (data proposta:dia 28, ás 18:30), na aula de clase - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 2, 3 e 4 (3.3 puntos).A información estará AQUI
Pendente: - 3ª Titoría en grupo (2 quendas): Exercicios de contrastes.

Semana do 3 ao 7 de decembro:
Pendente: -7ª Actividade (Tema 5:Teoria de mostras; Tema 6: Fontes estatisticas). A información estará AQUI

Semana do 10 de decembro ao 14 de decembro:
Pendente: - 4ª parte do exame: con preguntas dos temas 3, 4, 5 e 6 (1 puntos). A información estará AQUI

Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)


10 Novembro.

AVISO5ª Actividade: venres 16 de setembro.

O venres, dia 16, realizarase na aula a 5ª actividade de clase, na que entrará o tema 3.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Escolla de grupos para o traballo

Abriuse en Moodle un foro para que escollades os grupos de traballo. Deben ser de 2 persoas, e estar formados para a seguinte titoría en grupo na aula de informática. Podedes acceder ao foro AQUÍ

2ª titoria en grupo: Aula de informática.

Os dias 8 (xoves, de 2 a 3 e media) e 12 (luns, de 6 e media a 8) realizarase a 2ª práctica na aula de informática. Consistirá en calcular algúns intervalos de confianza usando R.
Esta práctica realizarase en grupos de 2, polo que debedes ter formados xa o grupo que usaredes para o traballo.

Calendario de actividades para as seguintes semanas.


Semana do 12 ao 16 de novembro:
Luns(dia 12) ás 18:30: - 2ª Titoria (Exercicios de intervalos).(2ª quenda)
Venres (dia 16) - 5ª Actividade (Tema 3: contrastes de hipóteses). A información está AQUI

Semana do 19 ao 23 de novembro:
Venres (dia 23) - 6ª Actividade (Tema 4: contrastes non paramétricos). A información estará AQUI

Semana do 26 ao 30 de novembro:
Mércores (data proposta:dia 28, ás 18:30), na aula de clase - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 2, 3 e 4 (3.3 puntos).A información estará AQUI
Pendente: - 3ª Titoría en grupo (2 quendas): Exercicios de contrastes.

Semana do 3 ao 7 de decembro:
Pendente: -7ª Actividade (Tema 5:Teoria de mostras; Tema 6: Fontes estatisticas). A información estará AQUI

Semana do 10 de decembro ao 14 de decembro:
Pendente: - 4ª parte do exame: con preguntas dos temas 3, 4, 5 e 6 (1 puntos). A información estará AQUI

Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)

2 Novembro.

Propiedades dos logaritmos

Colocouse na sección de DESCARGA unha chuleta con diferentes propiedades de logaritmos que vos poden ser de utilidade.

AVISO IMPORTANTE: 2ª parte do EXAME: mércores, 7 de novembro. Ás 18:30.

A segunda parte do exame realizarase o mércores, dia 7, ás seis e media, na aula de clase. Entrarán os temas 1 e 2.
A información está AQUI

Escolla de grupos para o traballo

Abriuse en Moodle un foro para que escollades os grupos de traballo. Deben ser de 2 persoas, e estar formados para a seguinte titoría en grupo na aula de informática. Podedes acceder ao foro AQUÍ

2ª titoria en grupo: Aula de informática.

Os dias 8 (xoves, de 2 a 3 e media) e 12 (luns, de 6 e media a 8) realizarase a 2ª práctica na aula de informática. Consistirá en calcular algúns intervalos de confianza usando R.
Esta práctica realizarase en grupos de 2, polo que debedes ter formados xa o grupo que usaredes para o traballo.

Calendario de actividades para as seguintes semanas.


Semana do 5 ao 9 de novembro:
Mércores (dia 7)( ás 6:30 da tarde, na aula de clase - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1 e 2 (2.2 puntos).A información está AQUI
Xoves(dia 8) ás 14:00: - 2ª Titoria (Exercicios de intervalos).(1ª quenda)

Semana do 12 ao 16 de novembro:
Luns(dia 12) ás 18:30: - 2ª Titoria (Exercicios de intervalos).(1ª quenda)
Martes (dia 13) - 5ª Actividade (Tema 3: contrastes de hipóteses). A información estará AQUI

Semana do 19 ao 23 de novembro:
Venres (dia 23) - 6ª Actividade (Tema 4: contrastes non paramétricos). A información estará AQUI

Semana do 26 ao 30 de novembro:
Mércores (data proposta:dia 28, ás 18:30), na aula de clase - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 2, 3 e 4 (3.3 puntos).A información estará AQUI
Pendente: - 3ª Titoría en grupo (2 quendas): Exercicios de contrastes.

Semana do 3 ao 7 de decembro:
Pendente: -7ª Actividade (Tema 5:Teoria de mostras; Tema 6: Fontes estatisticas). A información estará AQUI

Semana do 10 de decembro ao 14 de decembro:
Pendente: - 4ª parte do exame: con preguntas dos temas 3, 4, 5 e 6 (1 puntos). A información estará AQUI

Pendente: - Despois do 4º exame, as horas de clase que sobren adicaranse á exposición do traballo (0.6 pts)

19 Outubro.

Propiedades dos logaritmos

Colocouse na sección de DESCARGA unha chuleta con diferentes propiedades de logaritmos que vos poden ser de utilidade.

AVISO IMPORTANTE: 4ª Actividade: mércores 10 de outubro. Ás 18:30.

A 4ª actividade trasládase para o mércores, dia 24, ás seis e media, realizarase na aula a 4ª actividade de clase, na que entrará a segunda parte do tema 2: intervalos de confianza.
A información está AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.


Semana do 22 ao 26 de outubro:
Mércores (dia 24) (ás seis e media) - 4ª Actividade (Tema 2B: intervalos de confianza). A información está AQUI

Semana do 29 de outubro ao 2 de novembro:
En toda a semana - Nada que avaliar (en Estatística).

Semana do 5 de novembro ao 9 de novembro:
Mércores (dia 7)(data proposta: ás 6:30 da tarde, na aula de clase - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1 e 2 (2.2 puntos).A información estará AQUI

5 Outubro.

Propiedades dos logaritmos

Colocouse na sección de DESCARGA unha chuleta con diferentes propiedades de logaritmos que vos poden ser de utilidade.

3ª Actividade: mércores 10 de outubro. Ás 18:30.

O mércores, dia 10, ás seis e media, realizarase na aula a 3ª actividade de clase, na que entrará a primeira parte do tema 2: estimación puntual.
A información está AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 8 ao 12 de outubro:
Mércores (dia 10, ás 18:30) - 3ª Actividade (Tema 2A: estimación puntual). A información está AQUI

Semana do 15 ao 19 de outubro:
Mércores (dia 17: ás 14:00, na aula de informatica 0.2) - 1ª Titoría en grupo (QUENDA 1): Descarga e preparación das series de datos.
Mércores (dia 17: ás 18:30, na aula de informatica 0.2) - 1ª Titoría en grupo (QUENDA 2): Descarga e preparación das series de datos.
A información está AQUI

Semana do 22 ao 26 de outubro:
Venres (dia 27) - 4ª Actividade (Tema 2B: intervalos de confianza). A información estará AQUI

Semana do 29 de outubro ao 2 de novembro:
En toda a semana - Nada que avaliar (en Estatística).

Semana do 5 de novembro ao 9 de novembro:
Mércores (dia 7)(data proposta: ás 6:30 da tarde, na aula de clase - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1 e 2 (2.2 puntos).A información estará AQUI

26 Setembro.

Exame de 2015-2016.

Na versión dos exames que aparece na páxina de material hai un exame repetido, en 2015 e 2016. O exame de 2015 podédelo baixar de AQUÍ

1ª parte do EXAME: venres, 28 de outubro.

O xoves, dia 28, realizarase na aula 1.4, a 1ª parte do exame, na que entrará o tema 1.
A información está AQUI

22 Setembro.

2ª Actividade: martes 25 de setembro.

O martes, dia 25, realizarase na aula a 2ª actividade de clase, na que entrará o tema 1.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

1ª parte do EXAME: venres, 28 de outubro.

O xoves, dia 28, realizarase na aula 1.4, a 1ª parte do exame, na que entrará o tema 1.
A información está AQUI

12 Setembro.

1ª Actividade: martes 18 de setembro.

O martes, dia 18, realizarase en cada aula a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito), na que se repasarán algúns conceptos de Estatística I.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

8 Setembro.

Comezan as clases.

Neste web irase colocando a informacion que necesitedes sobre esta materia,para o grupo C, asi como os cambios ou novidades que haxa en relacion a ela.

Traballo do alumnado:

Organizacion do traballo do alumnado e as clases

As clases:

A utilidade fundamental das clases sera introducir a teoria, resolver dubidas e exercicios a proposta do alumnado, e realizar actividades de avaliacion. Mais informacion AQUI

Materiais de apoio:

Son validos para preparar a materia os materiais comúns dos tres grupos que se colocarán no Moodle.
A maiores existirán materiais específicos do grupo C, que se adaptarán á forma de impartir clase neste grupo. Estes materiais serán:Os materiais estan, ou iranse colocando, na seccion de DOWNLOAD e a informacion sobre eles estara AQUI

Avaliacion:

A avaliacion estara organizada en dous grandes bloques: Exames (70% da nota) e actividades, individuais (20%) ou de grupo (10%)
Mais informacion sobre a avaliacion.