18 Setembro.

2ª Actividade: martes 24 de setembro.

O martes, dia 24, realizarase na aula a 2ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito), na que se repasarán algúns conceptos de Estatística I.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

1ª parte do EXAME: xoves, 26 de setembro.

O xoves, dia 26, realizarase na aula 1.4, a 1ª parte do exame, na que entrará o tema 1.
A información está AQUI

17 Setembro.

Material clase do tema1.

Podedes baixar de AQUÍ, un material que vos axudará a seguir a 1ª clase do tema 1.

16 Setembro.

1ª Actividade: Aviso de correción.

Hai un erro na parte da táboa F, nos apuntamentos do tema 0: o 1º parámetro é a 1ª fila; e o 2º parámetro é a 1ª columna. Aparece corrixido no seguinte ficheiro: tema 0 corrixido

10 Setembro.

1ª Actividade: martes 17 de setembro.

O martes, dia 17, realizarase en cada aula a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito), na que se repasarán algúns conceptos de Estatística I.
A información está AQUI

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

10 Setembro.

Comezan as clases.

Neste web irase colocando a informacion que necesitedes sobre esta materia,para o grupo C, asi como os cambios ou novidades que haxa en relacion a ela.

Traballo do alumnado:

Organizacion do traballo do alumnado e as clases

As clases:

A utilidade fundamental das clases sera introducir a teoria, resolver dubidas e exercicios a proposta do alumnado, e realizar actividades de avaliacion. Mais informacion AQUI

Materiais de apoio:

Son validos para preparar a materia os materiais comúns dos tres grupos que se colocarán no Moodle.
A maiores existirán materiais específicos do grupo C, que se adaptarán á forma de impartir clase neste grupo. Estes materiais serán:Os materiais estan, ou iranse colocando, na seccion de DOWNLOAD e a informacion sobre eles estara AQUI

Avaliacion:

A avaliacion estara organizada en dous grandes bloques: Exames (70% da nota) e actividades, individuais (20%) ou de grupo (10%)
Mais informacion sobre a avaliacion.