Avisos sobre os traballos

- Traballo oficial (Comun cos outros grupos)

- Traballo alternativo (Elección voluntaria)