Proba de clase anterior ao segundo exame parcial.


8 maio

Realizarase dentro das actividades da 2ª titoría en grupo, ainda que está pendente de especificar en que aula. O seu valor é de 0,75 puntos

Quen realice esta proba tamén pode realizar a parte oral, (0,25 puntos) simplemente indicándolle ao profesor que quere saír ao encerado un día de clase.

Material para preparalo: