Proba de clase anterior ao primeiro parcial.


21 marzo

Realizarase na aula. O seu valor é do 0,75 puntos

Quen realice esta proba tamén pode realizar a parte oral, (0,25 puntos) simplemente indicándolle ao profesor que quere saír ao encerado un día de clase.

Material para preparalo: