Web de Estatística Empresarial I (grao en ADE::UDC)
GRUPO H

Listado de traballos.

Traballo común: series e prazos.

Debedes escoller 3 dos pares seguintes por orde de preferencia. Entre eles. eu indicareivos cal vos correponde.

O primeiro deles é a variable X, o segundo a variable Y.

1º X1 = Nivel de ocupados total     X36= Gasto en consumo final
2º X24 = Empleos. Remuneración de los asalariados     X62=Renta disponible bruta
3º X64=Ahorro bruto      X36= Gasto en consumo final
4º X64=Ahorro bruto      X62=Renta disponible bruta
5º X1 = Nivel de ocupados total     X41= Formación bruta de capital
6º X41= Formación bruta de capital     X50= Exportaciones de bienes y servicios
7º X62=Renta disponible bruta     X36= Gasto en consumo final
8º X7 = Nivel de activos     X37= Gasto en consumo final de los hogares
9º X4 = Nivel de parados total     X64=Ahorro bruto


O prazo para a entrega do traballo remata o 26 de abril. A información sobre o que tedes que facer e entregar está AQUÍ