XA ESCOLLIDOS polo grupo 3: Aeroliñas2012.csv

Un panel de observacións sobre compañías aéreas, que abranguen os anos entre 1970 e 1984. Usados para construir un modelo do custo de producion nas aeroliñas
number of observations : 45
observation : production units
country : United States

Variables

airline nº que identifica unha liña aérea
year nº que identifica ao ano
cost custo total de producion dunha aeroliña de pasaxeiros. in \$1,000
output produción, número indice dos ingresos por viaxeiros
pf prezo do combustible
lf factor de carga, promedio de uso da capacidade da frota
cpi indice de prezos

References

Greene, W.H. (2003) Econometric Analysis, Prentice Hall,http://www.prenhall.com/greene/greene1.html, Table F7.1.

Airq.csv

Datos procedentes dun modelo para predición da calidade do aire en California. Datos cross-section de 1972 number of observations : 30
observation : regional
country : United States

Variables

airq indicador da calidade do aire (máis pequeno é mellor)
vala valor engadido das compañías (en miles de dólares)
rain cantidade de chuvia (in inchs)
coas é na costa?
Dens densidade de poboación (por millas cadradas)
medi renda media per capita (in US dollars)

References

Verbeek, Marno (2004) A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons, http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME, chapter 4.

BudgetFood.csv

Análise en España do gasto familiar en alimentación. a cross-section from 1980
number of observations : 500
observation : households
country : Spain

Variables

wfood Porcentaxe do gasto total familiar en comida
totexp Gasto familiar total
age idade da persoa de referencia na familia
size tamaño da familia
town Tamaño do lugar de residencia (menor, lugar máis pequeno)
sex sex of reference person (man,woman)

References

Delgado, A. and Juan Mora (1998) “Testing non–nested semiparametric models : an application to Engel curves specification”, Journal of Applied Econometrics, 13(2), 145–162.
Journal of Applied Econometrics data archive :http://jae.wiley.com/jae/.

BudgetUK.csv

Analise de presupostos familiares en UK.a cross-section from 1980 to 1982 number of observations : 1519
observation : households
country : United Kingdown

Variables

wfood budget share for food expenditure
wfuel budget share for fuel expenditure
wcloth budget share for clothing expenditure
walc budget share for alcohol expenditure
wtrans budget share for transport expenditure
wother budget share for other good expenditure
totexp total houshold expenditure (rounded to the nearest 10 UK pounds sterling)
income total net houshold income (rounded to the nearest 10 UK pounds sterling)
age age of household head
children number of children

References

Blundell, Richard, Alan Duncan and Krishna Pendakur (1998) “Semiparametric estimation and consumer demand”, Journal of Applied Econometrics, 13(5), 435–462.
Journal of Applied Econometrics data archive :http://jae.wiley.com/jae/.

Clothing1.csv

Análises de vendas en comercios holandeses de roupa. cross-section from 1990 number of observations : 400
observation : production units
country : Netherland

Variables

tsales vendas anuais en floríns holandeses
workers nº de traballadores empregados
pnfull porcentaxe de full-timers
pnpart porcentaxe de part-timers
pnaux porcentaxe de temporary workers
hoursw total number of hours worked
Ssize superficie adicada ás venda (in m$^2$).
idade clasificación en 4 grupos (A,I-,I+,M) en función da antigüidade

References

Verbeek, Marno (2004) A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons, http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME, chapter 3.

Cigar.csv

Evolución das vendas de cigarrillos en varios estados USA.a panel of 46 observations from 1963 to 1992 number of observations : 120
observation : regional
country : United States

Variables

state abreviatura do estado
year ano
price prezo do paquete de cigarrillos
pop poboación
pop16 poboación de maiores de 16
cpi IPC (1983=100)
ndi renda per capita dispoñible
sales venda de paquetes de cigarrillos per capita
pimin prezo mínimo do paquete de cigarrillos nos estados cercanos

References

Baltagi, Badi H. (2003) Econometric analysis of panel data, John Wiley and sons, http://www.wiley.com/legacy/wileychi/baltagi/.

XA ESCOLLIDOS polo grupo 2: Crime.csv

Analise sobre crimes e variables socioeconómicas en North Carolina.a panel of 90 observations from 1981 to 1987 number of observations: 630
observation : regional
country : United States

Variables

county county identifier
year year from 1981 to 1987
crmrte crimes committed per person
wcon weekly wage in construction
wtuc weekly wage in trns, util, commun
wtrd weekly wage in whole sales and retail trade
wfir weekly wage in finance, insurance and real estate
wser weekly wage in service industry
wmfg weekly wage in manufacturing
wfed weekly wage of federal emplyees
wsta weekly wage of state employees
wloc weekly wage of local governments employees
mix offence mix: face-to-face/other
pctymle percentage of young males

References

Baltagi, Badi H. (2003) Econometric analysis of panel data, John Wiley and sons, http://www.wiley.com/legacy/wileychi/baltagi/, . Journal of Applied Econometrics data archive : http://jae.wiley.com/jae/.

Diamond.csv

Prezos de diamantes coas súas características. Mercado de Singapur.a cross-section from 2000 number of observations: 308
observation : goods
country : Singapore

Variables

carat weight of diamond stones in carat unit
colour factor with levels (D,E,F,G,H,I)
clarity a factor with levels (IF,VVS1,VVS2,VS1,VS2)
certification certification body, a factor with levels (GIA,IGI,HRD)
price price in Singapore \$

References

Chu, Singfat (2001) “Pricing the C's of Diamond Stones”, Journal of Statistics Education, 9(2).