Descrición dos materiais.

O material propio desta Materia é o que aparece no Moodle, sen embargo para o GRUPO H propoñerase unha serie de materiais complementarios, principalmente para o traballo na aula. Estes materiais estarán na sección de DOWNLOAD.

Presentacións

As presentacións que o profesor empregará para dar as clases, en formato pdf e opendocument
Son presentacións comentadas, co cal serán útiles non só para seguir as clases se non para comezar a preparar a materia.

Exercicios propostos

Son exercicios algo máis difíciles ca os que aparecen nos esquemas. Son exercicios máis 'tipo exame'.

Esquemas de exercicios

Son exercicios básicos resoltos. Similares aos exercicios básicos do material común pero resoltos.
O seu enfoque é explicar por escrito do mesmo xeito que o profesor explicaría nunha "clase práctica", ás que sustitúe.

Formatos dos ficheiros

Os formatos nos que pode aparecer o material son os seguintes: