Os arquivos 2x1 son PDFs impresos a 2 páxinas por páxina; os 4x1 son 4 páxinas por páxina.

Presentacións:    OpenDocument     pdf     2x1     4x1

Presentacións que o profesor empregará na aula
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exercicios para a aula:    OpenDocument     Pdf    2x1    4x1

Son listados de exercicios con algo de dificultade. Son os que hai que facer despois de entender os esquemas.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Esquemas:    OpenDocument    Pdf    2x1    4x1

Esquemas con exercicios básicos. Equivalen a clases prácticas de exercicios
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).