O correo do mantedor deste site é
ade.h(a rr o b a)estatistica.es
 
 

Se queres facer algún comentario sobre ela (ou sobre a asignatura) podes escribirlle.