6ª actividade.


16 abril

Material para preparala:

Esta actividade conta como 6 preguntas para o computo das actividades do 2º parcial.

Puntuación xeral das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.