5ª actividade.


19 marzo

Material para preparala:

Esta actividade conta como 4 preguntas para o computo das actividades do 1º parcial.
0, 1, 2, 3 ou 4 correctas = 1 acertos; 5 correctas = 1 acerto; 6 correctas = 2 acertos; 7 correctas = 3 acertos; 8 correctas = 4 acertos.

Puntuación xeral das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.

Exemplo:
No 1º parcial están previstas 18 preguntas. Logo unha persoa que acerte 14,4 recibiría 1 punto.
Unha persoa que acerte 3,6 recibiría un cero.
Unha persoa que acerte 9 recibiría 0.5 pts