4ª actividade.


26 febreiro

Material para preparalo:

Esta actividade conta como 4 preguntas (cada apartado sería 1) para o computo das actividades do 1º parcial

Puntuación xeral das actividades:

A puntuación faise de maneira global por parciais.

Exemplo:
No 1º parcial están previstas 18 preguntas. Logo unha persoa que acerte 14,4 recibiría 1 punto.
Unha persoa que acerte 3,6 recibiría un cero.
Unha persoa que acerte 9 recibiría 0.5 pts