Web de Estatística Economica I (grupos A e C): Material de preparación do tema 7.

Podedes baixar todo o material de AQUÍ: Material

Actualizado o: 30 de xaneiro

AVISO: Os videos están realizados a partor de material de cursos anteriores, polo que poden non adaptarse ben ao curso actual.

Tipos de distribucións de Variables Aleatorias. Variables Discretas

Distribucións de variables continuas/span>

Manexar táboas estatísticas

EXERCICIOS: