Web de Estatística Economica I (grupos A e C): Material de preparación do tema 5.

Podedes baixar todo o material de AQUÍ: Material

AVISO: Os videos están realizados a partor de material de cursos anteriores, polo que poden non adaptarse ben ao curso actual.

Actualizado o: 30 de xaneiro

Calculo de Probabilidade. Espazo mostral. Sucesos

Conceptos de Probabilidade. Propiedades

Probabilidade condicionada. Independencia

EXERCICIOS: