Web de Estatística Economica I (grupos A e C): Material de preparación do tema 1.

Podedes baixar todo o material de AQUÍ: Material

AVISO: Os videos están realizados a partor de material de cursos anteriores, polo que poden non adaptarse ben ao curso actual.

Actualizado o: 30 de xaneiro

Que é a Estatística. Etapas do traballo estatístico. Tipos de datos.

Táboas Estatísticas. Gráficos

Características que se miden na Estatística. Momentos

Medidas de posición de dispersión. Tipificar

Medidas de asimetria e curtose. Propiedades

EXERCICIOS: