Material de preparación do tema 6 Provisiona l

Dia 14 outubro.

Concepto; Indices simples; Indices complexos Laspeyres. Deflactar; Cambio de base; Indices en cadea; taxas de variación medias; repercusión; IPC EXERCICIOS: