Material de preparación do tema 6 Provisiona l

Dia 14 outubro.

Converxencia EXERCICIOS: