Material de preparación do tema 5 Provisiona l

Dia 12 marzo.

Tipos de distribucións de Variables Aleatorias. Variables Discretas Distribucións de variables continuas/span> Manexar táboas estatísticas EXERCICIOS: