Material de preparación do tema 4 Provisiona l

Dia 14 outubro.

Variable Bidimensional Introdución á regresión. Regresión de tipo I Regresión de tipo II. Correlación. Interpretación EXERCICIOS: