Material de preparación do tema 2 Provisiona l

Dia 14 outubro.

Calculo de Probabilidade. Espazo mostral. Sucesos Conceptos de Probabilidade. Propiedades Probabilidade condicionada. Independencia EXERCICIOS: