Material de preparación do tema 1 Provisional

Dia 14 outubro.

Que é a Estatística. Etapas do traballo estatístico. Tipos de datos Táboas Estatísticas. Gráficos Características que se miden na Estatística. Momentos Medidas de posición de dispersión. Tipificar Medidas de asimetria e curtose. Propiedades EXERCICIOS: