Información sobre a 1ª proba voluntaria.

- Realizarase fora de hora de clase. Os días posibles son martes (18, ás 11:30 ou ás 14:30) ou mércores (19, ás 10:00 ou ás 14:30). Hai límite de persoas (20) que se poden anotar en cada sesión.

Serán exercicios de Estatística resoltos coa axuda de ordenador (Con R).

Para realizalo hai que anotarse en Moodle.
O valor desta proba é que as preguntas correctas danvos comodíns, que poderedes sustituir por algun dos apartados do primeiro exame. Non se gardan para o exame final

Como é

Será un exercicio con 3 apartados (ou sexa, 3 preguntas). Podedes ver un exemplo do que se vos entregará AQUÍ, e AQUI un video no que se explica un exemplo de exame.
En total pódense preguntar 11 cousas diferentes que podedes ver dentro do material, no ficheiro exemplo1.

Material para preparalo

O material está neste ficheiro: exercicios e exemplos;
Inclúe:


Calquera dúbida que teñades podedes consultalo co profesor.