Materiais de apoio para as actividades.

Son exemplos de exercicios e test semellantes aos que se preguntan nas actividades. Normalmente son 10.

Inclúen as solucións e, lamentablemente, ainda inclúen fallos que quedan por eliminar, por iso, se pensades que algún resultado non vos coincide e pode ser un erro agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Ademais deste material, é importante usar os esquemas para preparar os exercicios, e os apuntamentos ou as presentacións para preparar os test. Podedes baixar calquera deles na seccion de MATERIAL

Listaxe.

1ª parte.

 • Actividade 1.1: AQUÍ (6 respostas)

  • Tema 1: Estatística Descritiva
  • Tema 2: Series de tempo
 • Actividade 1.2: AQUÍ (6 respostas)

  • Tema 3: Números índices
  • Tema 4: Variable bidimensional e Regresión

A puntuación total é 1,75 puntos.

2ª parte.

 • Actividade 2.1: AQUÍ (6 respostas)

  • Tema 5: Cálculo de probabilidade
  • Tema 6: Variable aleatoria
 • Actividade 2.2: AQUÍ (6 respostas)

  • Tema 7: Tipos de distribucións
  • Tema 8: Converxencia

A puntuación total é 1,75 puntos.