Web de Estatística Económica I (grao de Economía::UDC)

Materiais de apoio para as actividades.

Son exemplos de exercicios e test semellantes aos que se preguntan nas actividades. Normalmente son 10.
Inclúen as solucións e, lamentablemente, ainda inclúen fallos que quedan por eliminar, por iso, se pensades que algún resultado non vos coincide e pode ser un erro agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.
Ademais deste material, é importante usar os esquemas para preparar os exercicios, e os apuntamentos ou as presentacións para preparar os test. Podedes baixar calquera deles na seccion de MATERIAL

Listaxe.

1ª parte.

Actividade 1.1: AQUI Tema 1: Estatística Descritiva (4 respostas)
Actividade 1.2: AQUI Tema 2: Cálculo de probabilidades e Tema 3: Variable Aleatoria. (6 respostas)

A puntuación total é 1,75 puntos.

2ª parte.

Actividade 2.1: AQUI Tema 5: Distribucións de Variables Aleatorias e Tema 6: Converxencia (6 respostas)
Actividade 2.2: AQUITema 4: Relación entre variables (6 respostas)
Actividade 2.3: AQUI Tema 7: Números Índices e Tema 8: Series de tempo (6 respostas)

A puntuación total é 1,75 punto.