Avisos sobre os traballos

Informacion Xeral

Titoría en grupo: 2ª na aula de informática (TEAMS).

Introdución á análise bivariante de datos:

O obxectivo desta titoría é que rematedes os cálculos do traballo, realizando análise bivariante e regresión. Na aula de informática realizaredes unha práctica (en grupo) que debedes entregar ao remate da titoría (1 entrega por persoa). Uns dias mais tarde cada grupo debe entregar 1 borrador, no que contedes está segunda parte, pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Datas para a titoría (podedes escoller en Moodle a sesión que queredes)(Debe asistir todo o grupo á mesma sesión).

Datas de entrega: Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e unha colección de chuletas de R para esta práctica: AQUI . Ademais da proporcionadas para a primeira práctica: AQUI

VIDEOs con un exemplo: Debería ser suficiente cos videos da sesión gravada.