Avisos sobre os traballos

Informacion Xeral

6 Maio.

TRABALLO: Entrega definitiva e exposición

Información xeral   Suxerencias sobre como facelo   Materiais

A partir do 13 de maio e ata o 21 podedes facer a entrega do texto e a presentación do traballo. Realizarase en Teams, polo que non coincidirá co horario de clase. O horario exacto ainda está por determinar.

Que día me toca?
O día da exposición podedes escollelo vos. A única condición é que debedes entregar o texto co traballo a víspera, e realizar a exposición usando unha presentación, que non é necesario entregar.

Puntuación
Máximo 0,7 pts Valorarase o texto do traballo e a exposición.

Quen expón?
Unha persoa do grupo escollida polo profesor. O resto do grupo deberá contestar por escrito 3 preguntas sobre o que poñades no traballo.

Que se entrega?
Un texto en formato pdf, do cal podedes ver un exemplo AQUÍ). O tamaño máximo será de 1000 palabras

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionei: AQUI

10 Abril.

3ª Entrega: Borrador de análise bidimensional:

O obxectivo desta é que completedes o traballo, realizando as análises bivariantes (incluindo regresións) que necesitedes para completalo. Consiste de unha asistencia á aula de informática, para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sobre o traballo completo. (inclue o borrador 1)
Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Como se entrega? Envíase por correo unha copia en pdf ao profesor, indicando ademais en que horario queredes expoñer
A entrega debe ser como mínimo 24 horas antes de expoñer, para que dea tempo a lela.

Data límite para entregala, venres 30, ás 23:55

En que consiste?
Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borrador pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega?
O borrador en formato PDF (debe incluir o 1º borrador).

Puntuación?
A mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionarei: AQUI

VIDEOs con un exemplo: Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, e os videos que se graven dela.

Horarios

12 Marzo.

2ª Entrega: Borrador de análise unidimensional:

O obxectivo desta entrega é que comecedes a pensar no que queredes facer no traballo. Consiste de unha asistencia á aula de informática (titoría en grupo), para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sober o traballo.
Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Data límite para entregala, luns 15, ás 23:55

En que consiste?
Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borrador pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega?
O borrador en formato PDF.

Puntuación?
A mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionei: AQUI

VIDEOs con un exemplo: Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, pero os videos son os seguintes:

15 Febreiro.

1ª Entrega: Gráficas con R:

O obxectivo desta entrega é que comecedes a manexar un dos programas co que podedes realizar o traballo, con algunha tarefa simple. Faise a partir do que se aprende nos 2 primeiros dias de clase.

Data límite para entregala, venres, 26 de febreiro

En que consiste?
Cada membro do grupo ten que facer 4 graficas, usando un tipo diferente de datos en cada unha delas: unatributo, unha variable discreta, unha variable continua, e unha serie de tempo.
Debedes usar algunha das variables que tedes nos vosos datos do traballo, e se non tedes do tipo que necesitades podedes coller algunha en Moodle, nos datos do cartafol de datos para a aula.

Que se entrega?
O ficheiro co código de R que usedes.

Puntuación?
Se entregan todos os membros do grupo: 15% da nota do traballo para cada un. Se non a metade, para quen entregue.

Que material se pode usar?
Os datos debedes escollelos entre as variables que escollestes para o traballo. Se non son suficientes para todo o grupo podedes escoller entre os datos que están en moodle, no cartafol datos para a aula.
Ademais tedes un pdf, que di os tipos de graficas que podedes usar en cada caso, e a chuleta de código para gráficas: AQUI

VIDEO con un exemplo: AQUÍ

29 Xaneiro.

Comezan as clases.

Neste páxina recolleranse as diferentes informacións sobre os traballos que aparezan na paxina de inicio, para que estean máis fáciles de atopar.