Web de Estatística Economica I (grupos A e C)

Avisos sobre os traballos

Información:    Inicio         Información xeral sobre o traballo        Colección de chuletas de R

4 de maio

A partir do 9 de maio e ata o 11 podedes facer a entrega do texto e despois na seguinte hora de clase facer a presentación do traballo. Será en horario de clase.

Que día me toca?

O día da exposición podedes escollelo vos. A única condición é que debedes entregar o texto co traballo a víspera, e realizar a exposición usando unha presentación, que non é necesario entregar.

Puntuación

Máximo 0,8 pts Valorarase o texto do traballo e a exposición.

Quen expón?

Unha persoa do grupo escollida polo profesor. O resto do grupo deberá contestar por escrito 3 preguntas sobre o que poñades no traballo.

Que se entrega?

Un texto en formato pdf, do cal podedes ver un exemplo AQUÍ. O tamaño máximo será de 2000 palabras

Que material se pode usar?

Suponse que usaredes os borradores que entregastes anteriormente.

10 de abril

3ª Entrega: Borrador de análise bidimensional:

O obxectivo desta é que completedes o traballo, realizando as análises bivariantes (incluindo regresións) que necesitedes para completalo. Consiste de unha asistencia á aula de informática, para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sobre o traballo completo. (inclue o borrador 1)

Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Data límite para entregala, venres 14 de abril, ás 23:55

En que consiste?

Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borrador pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega? O borrador en formato PDF (debe incluir o 1º borrador).

Puntuación? Individual na práctica, e para o borrador a mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar? Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionarei: AQUÍ

VIDEOs con un exemplo: Neste caso non hai. Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, e con seguir os pasos da chuleta de regresión (algúns, por que a maioría poden sobrar).

1 de marzo

2ª Entrega: Borrador de análise bidimensional

O obxectivo desta entrega é que comecedes a pensar no que queredes facer no traballo. Consiste de unha asistencia á aula de informática (titoría en grupo), para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sobre o traballo.

Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Data límite para entregala, martes, 21 de marzo, ás 23:55

En que consiste?

Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borrador pode ser breve EXEMPLO, ou longo EXEMPLO. Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega?

O borrador en formato PDF.

Puntuación?

A mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar?

Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas que vos proporcionei: AQUÍ

VIDEOS con un exemplo: Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, pero os videos son os seguintes:

6 de febreiro

1ª Entrega: Gráficas con R:

O obxectivo desta entrega é que comecedes a manexar un dos programas co que podedes realizar o traballo, con algunha tarefa simple. Faise a partir do que se aprende nos 2 primeiros dias de clase.

Data límite para entregala, domingo, 19 de febreiro, ás 23:55

En que consiste?

Cada membro do grupo ten que facer 4 graficas, usando un tipo diferente de datos en cada unha delas: un atributo, unha variable discreta, unha variable continua, e unha serie de tempo.

Debedes usar algunha das variables que tedes nos vosos datos do traballo, e se non tedes do tipo que necesitades podedes coller algunha en Moodle, nos datos do cartafol de datos para a aula.

Que se entrega?

O ficheiro co código de R que usedes.

Puntuación?

Se entregan todos os membros do grupo: 15% da nota do traballo para cada un. Se non a metade, para quen entregue.

Que material se pode usar?

Os datos debedes escollelos entre os datos que escollestes para o traballo. Se non son suficientes para todo o grupo podedes escoller entre os datos que están en moodle, no cartafol datos para a aula.

Ademais tedes un pdf, que di os tipos de graficas que podedes usar en cada caso, e a chuleta de código para gráficas: AQUI

VIDEO con un exemplo

VIDEO con un exemplo: AQUÍ

31 xaneiro

Comezan as clases

Neste páxina recolleranse as diferentes informacións sobre o traballo que aparezan na paxina de inicio, para que estean máis fáciles de atopar.