Avisos sobre os traballos

Informacion Xeral

1 Maio.

TRABALLO: Entrega definitiva e exposición

Información xeral   Suxerencias sobre como facelo   Materiais

Entrega do 2º borrador.

Durante as 2 semanas finais de clase (dias 6, 9, 13 e 16 de maio) podedes realizar a entrega definitiva e exposición do traballo.

Que día me toca?
O día da exposición podedes escollelo vos. A única condición é que debedes entregar o texto co traballo a víspera, e realizar a exposición usando unha presentación, que non é necesario entregar.

Puntuación
Máximo 0,75 pts Valorarase o texto do traballo e a exposición.

Quen expón?
Unha persoa do grupo escollida polo profesor. O resto do grupo deberá contestar por escrito 3 preguntas sobre o que poñades no traballo.

Que se entrega?
Un texto en formato pdf, do cal podedes ver un exemplo AQUÍ). O tamaño máximo será de 1000 palabras

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionei: AQUI

30 Marzo.

3ª Entrega: Borrador de análise bidimensional:

O obxectivo desta é que completedes o traballo, realizando as análises bivariantes (incluindo regresións) que necesitedes para completalo. Consiste de unha asistencia á aula de informática, para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sobre o traballo completo. (inclue o borrador 1)
Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Data límite para entregala, martes 23, ás 23:55

En que consiste?
Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borrador pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega?
O borrador en formato PDF (debe incluir o 1º borrador).

Puntuación?
A mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionarei: AQUI

VIDEOs con un exemplo: Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, pero intentarei subir uns videos.

7 Marzo.

2ª Entrega: Borrador de análise unidimensional:

O obxectivo desta entrega é que comecedes a pensar no que queredes facer no traballo. Consiste de unha asistencia á aula de informática, para facer unha práctica; e de escribir e entregar un borrador sober o traballo.
Non ten que ser moi completo, pode ser breve. Pero canto mellor o fagades menos esforzo teredes que realizar en maio, na entrega definitiva.

Data límite para entregala, luns 18, ás 23:55

En que consiste?
Cada grupo debe realizar un borrador e uns cálculos e subilos antes da data indicada. O borredor pode ser breve (EXEMPLO), ou longo (EXEMPLO). Puntúan o mesmo, pero se o facedes máis completo quedarán menos esforzo para completar o traballo no mes de maio. .

Que se entrega?
O borrador en formato PDF.

Puntuación?
A mesma para todos os membros do grupo.

Que material se pode usar?
Os datos que escollerades, e as diferentes chuletas de R que vos proporcionei: AQUI

VIDEOs con un exemplo: Debería ser suficiente coa práctica na aula de informática, pero os videos son os seguintes: