Avisos sobre o exame

Informacion Xeral

25 de Maio

ENUNCIADO do exame final de 1ª oportunidade: AQUI

Exame final (2ª oportunidade): Luns 15 de xullo ás 10:00; aula pendente.

O luns, día 15 de xullo é a data do exame de 2ª opotunidade, no que entran os 8 temas do temario.
A nota máxima que se pode obter neste exame é un 5, ademais, para sumar a nota da avaliación continua é necesario sacar un mínimo de 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.
.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames Finais).

18 de Maio

Exame final (1ª oportunidade): Venres 24 de maio ás 10:00, aula 2:4.

O venres, día 24 de maio é a data do exame de 1ª opotunidade, no que entran os 8 temas do temario.
A nota máxima que se pode obter neste exame é un 5, ademais, para sumar a nota da avaliación continua é necesario sacar un mínimo de 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.
.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames Finais).

17 de Abril

Terceira parte do exame: Xoves 2 de maio ás 18:30, aula magna.

O xoves, día 2 de maio é a data da 3ª parte do exame, na que entran os temas 4, 5, 6, 7 e 8 (hai unha data alternativa: mércores 8 de maio, para quen prefira retrasalo). Forma parte da avaliación alternativa, e vale 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.
Esta data é só unha proposta que confirmarei á volta á clase despois das vacacións.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames alternativos).
Con todo, e dado que a estructura de exames do curso pasado non coincide coa deste, debedes consultar os 4º exames desa colección, por que son os que coinciden con este terceiro,

20 de Marzo

Segunda parte do exame: Mércores 3 de abril ás 18:30, aula magna.

O mércores, día 3 de abril farase a 2ª parte do exame, na que entran os temas 1, 2, 3, 5 e 6. Forma parte da avaliación alternativa, e vale 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames alternativos).
Con todo, e dado que a estructura de exames do curso pasado non coincide coa deste, reorganicei os exames 2 e 3 dos cursos anteriores, para que só conteñan preguntas para preparar este exame.
Podedes baixar estes exemplos de AQUÍ

Relación cos grupos de traballo

Neste caso non haberá incentivos por grupos de traballo.

Material que podedes usar

e que podedes descargar na páxina de MATERIAL

(OLLO!: non é para que usades todo, por que é demasiado material.Sodes vós os que decidides canto necesitaredes, e onde debedes parar.)

- TEORÍA: Apuntamentos e presentacións do primeiro tema.
- PRÁTICA:
      1º ESQUEMAS:Son a explicación dos exercicios básicos.
      2º Exemplos das ACTIVIDADES:Son os que lle seguen en dificultade, ainda que xa deberían estar estudados.
      3º Exercicios PROPOSTOS:Seguen en dificultade, e conteñen exercicios de exame.
      4º Exercicios TEST:Conteñen exercicios test de exame.
      5º Exames ALTERNATIVOS de 2018 (enteiro).

24 de Febreiro

Primeira parte do exame: Mércores 27 de febreiro ás 18:30, aula magna.

O mércores, día 27 de febreiro farase a 1ª parte do exame, na que entra o tema 1. Forma parte da avaliación alternativa, e vale 1 punto. Podedes ver a información global AQUÍ.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames alternativos).
Como novidade incluiranse preguntas sobre resultados do mesmo estilo da que podedes ver NESTE PDF

Relación cos grupos de traballo

Material que podedes usar

e que podedes descargar na páxina de MATERIAL

(OLLO!: non é para que usades todo, por que é demasiado material.Sodes vós os que decidides canto necesitaredes, e onde debedes parar.)

- TEORÍA: Apuntamentos e presentacións do primeiro tema.
- PRÁTICA:
      1º ESQUEMAS:Son a explicación dos exercicios básicos.
      2º Exemplos das ACTIVIDADES:Son os que lle seguen en dificultade, ainda que xa deberían estar estudados.
      3º Exercicios PROPOSTOS:Seguen en dificultade, e conteñen exercicios de exame.
      4º Exercicios TEST:Conteñen exercicios test de exame.
      5º Exames ALTERNATIVOS de 2018 (enteiro).

6º Recopilación de material extra, atopada por internet

Por se a alguén non lle chega tedes mais cousas:
TEMA 1:

31 Xaneiro.

Comezan as clases.

Neste páxina recolleranse as diferentes informacións sobre o exame que aparezan na paxina de inicio, para que estean máis fáciles de atopar.