Avisos sobre o exame

Informacion Xeral

6 de Maio

Terceira parte do exame: Mércores 12 de maio ás 18:30, aula magna.

O mércores, día 12 de maio farase a 3ª parte do exame, na que entran os temas 4, 5, 6, 7 e 8. Forma parte da avaliación alternativa, e vale 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames alternativos).
Coincide co material deste exame as probas 4 dos cursos 2017 e 2018, e a proba 3 de 2019.

Material que podedes usar

e que podedes descargar na páxina de MATERIAL

(OLLO!: non é para que usades todo, por que é demasiado material.Sodes vós os que decidides canto necesitaredes, e onde debedes parar.)

- TEORÍA: Apuntamentos e presentacións do primeiro tema.
- PRÁTICA:
      1º ESQUEMAS:Son a explicación dos exercicios básicos.
      2º Exemplos das ACTIVIDADES:Son os que lle seguen en dificultade, ainda que xa deberían estar estudados.
      3º Exercicios PROPOSTOS:Seguen en dificultade, e conteñen exercicios de exame.
      4º Exercicios TEST:Conteñen exercicios test de exame.
      5º Exames ALTERNATIVOS de 2018 (enteiro).

10 de Abril

Segunda parte do exame: Mércores 14 de abril ás 18:30, aula magna.

O mércores, día 14 de abril farase a 2ª parte do exame, na que entran os temas 1, 2, 3, 5 e 6. Forma parte da avaliación alternativa, e vale 2 puntos. Podedes ver a información global AQUÍ.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes ver un exemplo deste tipo de exames na sección de MATERIAL, (Exames alternativos).
Con todo, e dado que a estructura de exames do cursos pasados non coincide coa deste, reorganicei os exames 2 e 3 dos cursos anteriores, para que só conteñan preguntas para preparar este exame.
Podedes baixar estes exemplos de AQUÍ

Material que podedes usar

e que podedes descargar na páxina de MATERIAL

(OLLO!: non é para que usades todo, por que é demasiado material.Sodes vós os que decidides canto necesitaredes, e onde debedes parar.)

- TEORÍA: Apuntamentos e presentacións do primeiro tema.
- PRÁTICA:
      1º ESQUEMAS:Son a explicación dos exercicios básicos.
      2º Exemplos das ACTIVIDADES:Son os que lle seguen en dificultade, ainda que xa deberían estar estudados.
      3º Exercicios PROPOSTOS:Seguen en dificultade, e conteñen exercicios de exame.
      4º Exercicios TEST:Conteñen exercicios test de exame.
      5º Exames ALTERNATIVOS de 2018 (enteiro).

24 de Febreiro

Primeira parte do exame: Mércores 3 de marzo ás 18:30, aula magna.

O mércores, día 3 de marzo farase a 1ª parte do exame, na que entra o tema 1. Forma parte da avaliación alternativa, e vale 1 punto. Podedes ver a información global AQUÍ.

Información

A nota do exame influirá na formación dos grupos. Para que o grupo se manteña despois do 1º exame é necesario que os compoñentes se presenten e teñan un nota homoxénea:  Se un dos membros do grupo aproba, e outro *saca 0,3 sobre 1* ou menos o grupo debe separarse, os datos quedan para a persoa que aprobe, e o outro recibirá novos datos.

Como serán as preguntas?

Será unha parte test e outra de exercicios. Podedes exemplos deste tipo de exames AQUÍ, (Exames alternativos). Ainda que só o do curso 2018-2019 se adapta exactamente ao exame deste curso.

Material que podedes usar

e que podedes descargar na páxina de DESCARGA

(OLLO!: non é para que usades todo, por que é demasiado material.Sodes vós os que decidides canto necesitaredes, e onde debedes parar.)

- TEORÍA: Apuntamentos e presentacións do primeiro tema.
Exercicios TEST:Conteñen exercicios test de exame.
- PRÁTICA:
      1º ESQUEMAS:Son a explicación dos exercicios básicos.
      2º Exemplos das ACTIVIDADES:Son os que lle seguen en dificultade, ainda que xa deberían estar estudados.
      3º Exercicios PROPOSTOS:Seguen en dificultade, e conteñen exercicios de exame.
      4º Exames ALTERNATIVOS de 2018 (enteiro).

5º Recopilación de material extra, atopada por internet

Por se a alguén non lle chega tedes mais cousas:
TEMA 1:

8 Febreiro.

Comezan as clases.

Neste páxina recolleranse as diferentes informacións sobre o exame que aparezan na paxina de inicio, para que estean máis fáciles de atopar.