Web de Estatística Economica I (grupos A e C)

Avisos sobre as actividades

Información:    Inicio         Información xeral sobre actividades

23 de marzo

Materiais de apoio para as seguintes actividades: tema 6 (actividade 3b: martes 18 de abril) e temas 7 e 8 (actividade 4: 20 abril).

Subiuse á web dous pdf con exemplos para as dúas seguintes (e derradeiras) actividades, que se realizarán o martes 18 de abril (actividade 3b) e o xoves 20 de abril (actividade 4).

Podedes baixalos de AQUI e de AQUI.

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Para preparar os exercicios podedes estudar tamén os exercicios resoltos e propostos do material.

23 de marzo

Materiais de apoio para os temas 3 e 4 e para a actividade do martes 11 de abril.

Subiuse á web un pdf con 15 exemplos para a actividade do luns, dia 11 de abril (actividade 2.1a).

Podedes baixalo de AQUI.

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Para preparar os exercicios podedes estudar tamén os exercicios resoltos e propostos do material.

4 de marzo

Materiais de apoio para os temas 3 e 4 e para a actividade do luns 13 de marzo.

  • Grupo A: aula magna, de 11:30 a 12:30
  • Grupo C: aula 0.4, de 18:30 a 19:30

Subiuse á web un pdf con 15 exemplos para a actividade do luns, dia 13 de marzo (actividade 1.2).

Podedes baixalo de AQUI.

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Para preparar os exercicios podedes estudar tamén os exercicios resoltos e propostos do material.

11 de febreiro

Materiais de apoio para os temas 1 e 2, e para a actividade do xoves 23 de febreiro.

Subiuse á web un pdf con 20 exemplos para a actividade do xoves, dia 16 de febreiro (actividade 1.1).

Podedes baixalo de AQUI.

Se atopades algún erro, agradecería que me dérades un aviso, para que o poida corrixir.

Inclúe as solucións.

Para preparar os exercicios podedes estudar tamén os exercicios resoltos e os propostos dos correspondentes temas.

31 xaneiro

Comezan as clases

Neste páxina recolleranse as diferentes informacións sobre as actividades que aparezan na paxina de inicio, para que estean máis fáciles de atopar.