Inicio     Informacions – Titorías  – Material – Avaliación

MATERIAL:

TEMA 1     TEMA 2     TEMA 3     TEMA 4     TEMA 5     TEMA 6     TEMA 7     TEMA 8     Introdución a R    


Ficheiros realizados na aula: AQUÍ

Incluise outro ficheiro con exercicios realizados na aula do tema 4.


23 marzo

Martes 28 de marzo: 3ª actividade, 1º dia

O martes, dia 28, realizarase o primeiro día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 5: calculo probabilidade).

A información está AQUI, incluido o ficheiro co exemplo.

3ª actividade: cambios no sistema.

Dados os resultados pésimos das actividades, e tendo en conta que os dous temas que entran na terceira actividade vense afectados pola semana santa, a terceira actividade vaise realizar en dous dias diferentes.

O primeiro día será o martes 28, só terá preguntas do tema 5 (cálculo de probabilidade) e conterá dúas preguntas test, e 1 apartado de exercicio.

O segundo día será o martes 5 de abril, (ou o mércores 6, se non queredes facelo inmediatamente á volta de semana santa). Entrará o tema 6 (variable aleatoria) e constará de 4 preguntas test e 2 apartados de exercicio.

Os resultados deses dous días sumaranse para dar a nota desta terceira actividade.

A cuarta actividade xa será unha actividade normal con 2 temas, e nun único día.

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

Martes 11 de abril (ou xoves 13): 3ª actividade, 2º dia

O martes, dia 11 de abril, (ou o mércores 12, fora de horas de clase, segundo prefirades), realizarase o segundo día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 6: variable aleatoria).
A información estará AQUI

Venres 14 de abril: Entrega do segundo borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a segunda entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o venres, 14 de abril, e subirase á tarefa habilitada en Moodle para esta entrega.

Máis información estará: AQUI

Luns 17: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Xoves 20 de abril: 4ª actividade

O xoves, dia 20 de abril, realizarase a 4ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre os temas 7 e 8).

A información estará AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información estará AQUI

Xoves 27 e venres 28 de abril: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 27 ao 31 de marzo

  • Martes (dia 28; en hora de clase) - Actividade 2.1a (Tema 5: Probabilidade). A información está AQUI.

Semana do 3 ao 7 de abril

  • Semana Santa

Semana do 11 ao 14 de abril

  • Xoves (dia 13, en hora de clase) - Actividade 2.1b (Tema 6: Variable aleatoria). A información estará AQUI.

  • Venres (dia 14, ás 23:55) - Entrega do 2º borrador do traballo (Cálculos de estatística descritiva bivariante e regresión). A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de abril

  • Luns (dia 17) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 4 e 6). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

  • Proposto: Xoves (dia 20, en hora de clase) - Actividade 2.2 (Tema 7: Distribucións de variables aleatorias) e Tema 8 (Converxencia). A información estará AQUI.

Semana do 24 ao 28 de abril

  • Mércores (dia 26; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 5, 6, 7, e 8 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ