4 maio

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

REPESCA das actividades.

É para dous tipos de estudantes:

poden repetir 2 actividades, as que escollades.

Cales escoller? as que queirades, pódedes baixar unha folla de cálculo AQUI para ver como afectará á vosa nota.

Debedes avisar no foro colocado en Moodle as actividades que queredes repetir, e en que día.

En caso de dúbida é mellor consultar co profesor para ver se compensa ir con todas as actividades ou non.

Realizaranse en dúas datas a escoller:

Cando se faga o 3ª exame poñerase un foro en moodle para indicar o dia que prefire cada un, e as actividades que ides repetir.

Exame de primeira oportunidade

Para ese exame gárdase a nota das actividades e o traballo, e o exame vale o 50% da nota.

A nota mínima a conseguir para sumar as actividades é o 40% (2 sobre 5), polo que vos interesa polo menos un tres para facilitar o aprobado no exame final.

Exame de segunda oportunidade

As normas son as mesmas ca na 1ª oportunidade: gárdase a nota das actividades e o traballo, e o exame vale o 50% da nota. A nota mínima a conseguir para sumar as actividades é o 40% (2 sobre 5), polo que vos interesa polo menos un tres para facilitar o aprobado no exame final.

De todas formas dereito a facer outra vez as actividades (todas) e o traballo (comezando desde cero). Convocarei un día para a realización das actividades, outro para entregar o traballo e outro para a exposición.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.


29 abril

Colocouse en moodle a lista de cualificacións das diferentes actividades, para que poidades decidir cales repescar e se vos merece a pena facelo.

26 abril

Modelos para o terceiro exame

Subiuse á web dous modelos para que vexades como pode ser o segundo exame (temas 1, 4 e 7). Podedes baixalo na sección de material, ou directamente de AQUI

Mercores 3 de maio: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática 0.2, co seguinte horario:

 • mércores 3 de maio: de 10:00 a 13:00

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

REPESCA das actividades.

É para dous tipos de estudantes:

poden repetir 2 actividades, as que escollades.

Cales escoller? as que queirades, pódedes baixar unha folla de cálculo AQUI para ver como afectará á vosa nota.

Debedes avisar no foro colocado en Moodle as actividades que queredes repetir, e en que día.

En caso de dúbida é mellor consultar co profesor para ver se compensa ir con todas as actividades ou non.

Realizaranse en dúas datas a escoller:

Cando se faga o 3ª exame poñerase un foro en moodle para indicar o dia que prefire cada un, e as actividades que ides repetir.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Mércores (dia 3; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 4, e 7 (2 puntos) A información estará AQUI.

 • Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.


23 abril

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

Martes 25 e mércores 26: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática 0:2, o horario será o seguinte:

 • martes 25: de 11:30 a 13:00; ou de 14:00 a 15:30
 • mércores 26: de 11:30 a 12:30

A información e o material para preparala está: AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información está AQUI

Modelos para o segundo exame

Subiuse á web dous modelos para que vexades como pode ser o segundo exame (temas 5 a 8). Podedes baixalo na sección de material, ou directamente de AQUI

Mercores 3 de maio: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática 0.2, co seguinte horario:

 • mércores 3 de maio: de 10:00 a 13:00

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Luns (dia 24) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 4 e 6). Serán fora de horas de clase. A información está AQUI

 • Mércores (dia 26; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 5, 6, 7, e 8 (1.5 puntos) A información esta AQUI.

 • Venres (dia 28) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 4 e 7). Serán fora de horas de clase. A información está AQUI

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Mércores (dia 3; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 4, e 7 (2 puntos) A información estará AQUI.

 • Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.


17 abril

Máis actualización de material

Debida ás preguntas que está facendo algunha xente poño dous pdfs con algúna exercicios resoltos AQUI

Actividades: actualización de material

Subiuse os exemplos de ensaio para preparar as seguintes actividades. A 3b (tema 6) e a 4 (temas 7 e 8)

Podedes acceder a eles AQUI

Martes 18 de abril: 3ª actividade, 2º dia

O martes, dia 18 de abril, despois do falado na aula, realizarase o segundo día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 6: variable aleatoria).
A información está AQUI

Xoves 20 de abril: 4ª actividade

O xoves, dia 20 de abril, realizarase a 4ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre os temas 7 e 8).

A información está AQUI

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

3ª actividade: cambios no sistema.

Dados os resultados pésimos das actividades, e tendo en conta que os dous temas que entran na terceira actividade vense afectados pola semana santa, a terceira actividade vaise realizar en dous dias diferentes.

Os resultados deses dous días sumaranse para dar a nota desta terceira actividade.

A cuarta actividade xa será unha actividade normal con 2 temas, e nun único día.

Luns 24: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario será o seguinte:

 • martes 25: de 11:30 a 13:00; ou de 14:00 a 15:30
 • mércores 26: de 11:30 a 12:30

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información estará AQUI

Modelos para o segundo exame

Subiuse á web dous modelos para que vexades como pode ser o segundo exame (temas 5 a 8). Podedes baixalo na sección de material, ou directamente de AQUI

Venres 28 de abril: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática 0.2, co seguinte horario:

 • mércores 3 de maio: de 10:00 a 13:00

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Martes (dia 18, en hora de clase) - Actividade 2.1b (Tema 6: Variable aleatoria). A información estará AQUI.

 • Proposto: Xoves (dia 20, en hora de clase) - Actividade 2.2 (Tema 7: Distribucións de variables aleatorias) e Tema 8 (Converxencia). A información estará AQUI.

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Luns (dia 24) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 4 e 6). Serán fora de horas de clase. A información está AQUI

 • Mércores (dia 26; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 5, 6, 7, e 8 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

 • Venres (dia 28) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 4 e 7). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Mércores (dia 3; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 4, e 7 (2 puntos) A información estará AQUI.

 • Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

12 abril

Ficheiro breve da entrega.

Subiuse o modelo de ficheiro breve para a seguinte entrega do traballo, que faltaba en algunha ligazon.

10 abril

Venres 14 de abril: Entrega do segundo borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a segunda entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o venres, 14 de abril, e subirase á tarefa habilitada en Moodle para esta entrega.

Máis información está: AQUI (colocaronse os borradores que servirán como modelos)

Actividades: actualización de material

Subiuse os exemplos de ensaio para preparar as seguintes actividades. A 3b (tema 6) e a 4 (temas 7 e 8)

Podedes acceder a eles AQUI

3ª actividade: cambios no sistema.

Dados os resultados pésimos das actividades, e tendo en conta que os dous temas que entran na terceira actividade vense afectados pola semana santa, a terceira actividade vaise realizar en dous dias diferentes.

Os resultados deses dous días sumaranse para dar a nota desta terceira actividade.

A cuarta actividade xa será unha actividade normal con 2 temas, e nun único día.

Martes 18 de abril: 3ª actividade, 2º dia

O martes, dia 18 de abril, despois do falado na aula, realizarase o segundo día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 6: variable aleatoria).
A información está AQUI

Xoves 20 de abril: 4ª actividade

O xoves, dia 20 de abril, realizarase a 4ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre os temas 7 e 8).

A información está AQUI

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

Luns 24: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información estará AQUI

Modelos para o segundo exame

Subiuse á web dous modelos para que vexades como pode ser o segundo exame (temas 5 a 8). Podedes baixalo na sección de material, ou directa mente de AQUI

Venres 28 de abril: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Venres (dia 14, ás 23:55) - Entrega do 2º borrador do traballo (Cálculos de estatística descritiva bivariante e regresión). A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Martes (dia 18, en hora de clase) - Actividade 2.1b (Tema 6: Variable aleatoria). A información estará AQUI.

 • Proposto: Xoves (dia 20, en hora de clase) - Actividade 2.2 (Tema 7: Distribucións de variables aleatorias) e Tema 8 (Converxencia). A información estará AQUI.

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Luns (dia 24) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 4 e 6). Serán fora de horas de clase. A información está AQUI

 • Mércores (dia 26; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 5, 6, 7, e 8 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

 • Venres (dia 28) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 4 e 7). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Mércores (dia 3; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 4, e 7 (2 puntos) A información estará AQUI.

 • Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.


3 abril

Actividades: actualización de material

Subiuse os exemplos de ensaio para preparar as seguintes actividades. A 3b (tema 6) e a 4 (temas 7 e 8)

Podedes acceder a eles AQUI

Modelos para o segundo exame

Subiuse á web dous modelos para que vexades como pode ser o segundo exame (temas 5 a 8). Podedes baixalo na sección de material, ou directa mente de AQUI

31 marzo

Venres 14 de abril: Entrega do segundo borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a segunda entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o venres, 14 de abril, e subirase á tarefa habilitada en Moodle para esta entrega.

Máis información estará: AQUI

3ª actividade: cambios no sistema.

Dados os resultados pésimos das actividades, e tendo en conta que os dous temas que entran na terceira actividade vense afectados pola semana santa, a terceira actividade vaise realizar en dous dias diferentes.

O primeiro día será o martes 28, só terá preguntas do tema 5 (cálculo de probabilidade) e conterá dúas preguntas test, e 1 apartado de exercicio.

O segundo día será o martes 5 de abril, (ou o mércores 6, se non queredes facelo inmediatamente á volta de semana santa). Entrará o tema 6 (variable aleatoria) e constará de 4 preguntas test e 2 apartados de exercicio.

Os resultados deses dous días sumaranse para dar a nota desta terceira actividade.

A cuarta actividade xa será unha actividade normal con 2 temas, e nun único día.

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

Martes 18 de abril: 3ª actividade, 2º dia

O martes, dia 18 de abril, despois do falado na aula, realizarase o segundo día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 6: variable aleatoria).
A información estará AQUI

Xoves 20 de abril: 4ª actividade

O xoves, dia 20 de abril, realizarase a 4ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre os temas 7 e 8).

A información estará AQUI

Luns 24: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información estará AQUI

Venres 28 de abril: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 3 ao 7 de abril

 • Semana Santa

Semana do 11 ao 14 de abril

 • Venres (dia 14, ás 23:55) - Entrega do 2º borrador do traballo (Cálculos de estatística descritiva bivariante e regresión). A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de abril

 • Martes (dia 18, en hora de clase) - Actividade 2.1b (Tema 6: Variable aleatoria). A información estará AQUI.

 • Proposto: Xoves (dia 20, en hora de clase) - Actividade 2.2 (Tema 7: Distribucións de variables aleatorias) e Tema 8 (Converxencia). A información estará AQUI.

Semana do 24 ao 28 de abril

 • Luns (dia 24) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 4 e 6). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

 • Mércores (dia 26; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 5, 6, 7, e 8 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

 • Venres (dia 28) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 4 e 7). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

Semana do 2 ao 5 de maio

 • Mércores (dia 3; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 4, e 7 (2 puntos) A información estará AQUI.

 • Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 8 ao 12 de maio

 • Mércores (dia 10; de 18.30 a 20.00; Aula de clase) (é unha proposta) - Repesca de actividades A información estará AQUI.

 • Martes e Xoves (Horas de clase) - Exposición do traballo (0,8 puntos) A información estará AQUI.


18 marzo

Martes 21 de marzo: Entrega do primeiro borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o martes, 21 de marzo, e subirase á tarefa habilitada en Moodle para esta entrega. Máis información: AQUI

3ª actividade: cambios no sistema.

Dados os resultados pésimos das actividades, e tendo en conta que os dous temas que entran na terceira actividade vense afectados pola semana santa, a terceira actividade vaise realizar en dous dias diferentes.

O primeiro día será o martes 28, só terá preguntas do tema 5 (cálculo de probabilidade) e conterá dúas preguntas test, e 1 apartado de exercicio.

O segundo día será o martes 5 de abril, (ou o mércores 6, se non queredes facelo inmediatamente á volta de semana santa). Entrará o tema 6 (variable aleatoria) e constará de 4 preguntas test e 2 apartados de exercicio.

Os resultados deses dous días sumaranse para dar a nota desta terceira actividade.

A cuarta actividade xa será unha actividade normal con 2 temas, e nun único día.

Martes 28 de marzo: 3ª actividade, 1º dia

O martes, dia 28, realizarase o primeiro día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 5: calculo probabilidade).

A información estará AQUI

Datas propostas ata fin de cuadrimestre:

Os seguintes avisos son as datas propostas ata fin de cuadrimestre. Pódense modificar en caso de que exista un bó argumento para facelo.

Martes 11 de abril (ou mércores 12): 3ª actividade, 2º dia

O martes, dia 11 de abril, (ou o mércores 12, fora de horas de clase, segundo prefirades), realizarase o segundo día da 3ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre o tema 6: variable aleatoria).
A información estará AQUI

Venres 31 de marzo: Entrega do segundo borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a segunda entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o venres, 31 de marzo, e subirase á tarefa habilitada en Moodle para esta entrega.

Máis información: AQUI

Luns 17 e martes 18 de abril: 2ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Xoves 20 de abril: 4ª actividade

O xoves, dia 20 de abril, realizarase a 4ª actividade (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito, sobre os temas 7 e 8).

A información estará AQUI

Mércores 26 de abril: 2º Exame

O mércores, dia 26 de abril, realizarase a 2ª parte do exame, valerá 1,5 puntos, e entraran os Temas 5, 6, 7 e 8.

A información estará AQUI

Xoves 27 e venres 28 de abril: 3ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

De momento son datas propostas.

Realizarase na aula de informática, o horario está pendente:

A información e o material para preparala estará: AQUI

Mércores 3 de maio: 3º Exame

O mércores, dia 3 de maio, realizarase a 3ª parte do exame, valerá 2 puntos, e entraran os Temas 1, 4, e 7.

A información estará AQUI

Clases dos días 4, 9 e 11 de maio: exposicións do traballo.

Os grupos que queiran expoñer o traballo (sen exposición non hai nota definitiva) poderán facelo en calquera destes tres días de clase. A información poñerase máis adiante AQUI

Mércores 10 de maio: Repesca das actividades.

As persoas que queiran repetir algunha das actividades (pode repescarse dúas) poderá facelo este día. Ás seis e media.

Máis adiante poñerase máis información, incluindo as cualificacións que consigades nas actividades.

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información está AQUI.

 • Mércores (dia 15; de 18.30 a 20.00; Lugar por determinar) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Martes (dia 21) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.

 • Mércores (dia 22) - Sesión de aula de informática. de 11:30 a 13:00

 • Xoves (dia 23) - Sesión de aula de informática. de 14:00 a 15:30 e de 18:30 a 20:00

 • Venres (dia 24) - Sesión de aula de informática. de 11:30 a 13:00

Semana do 27 ao 31 de marzo

 • Esta semana - Nada previsto, aparte de rematar os temas 5 e 6. E estaredes preparando a entrega do derradeiro borrador do traballo.

15 marzo

Subiuse material, de exercicios e presentación (actualización) para o tema 5. Podedelos baixar na sección de material.

12 marzo

Luns 13 de marzo: 2ª actividade

O luns, dia 13, fora de horas de clase, realizarase a 2ª actividade de (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).

 • Grupo A: aula magna, de 11:30 a 12:30
 • Grupo C: aula 0.4, de 18:30 a 19:30

A información está AQUI

Mércores 15 de marzo: 1º Exame

O mércores, dia 15, realizarase a 1ª parte do exame, no que entraran os Temas 1, 2, 3 e 4.

A información está AQUI

Material de exames antigos

Subiuse á web un exemplo de como pode ser o primeiro exame, e que podedes baixar (AQUÍ).

Non coincide cos exames de cursos anteriores, posto que tiñan unha estrutura diferente, pero adaptáronse as preguntas para que coincidan coa estrutura que se usara este curso.

Neste exemplo poderedes ver como se poden usar os comodíns para sustituir preguntas do exame.

Entrega do primeiro borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o martes, 21 de marzo. Máis información: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información está AQUI.

 • Mércores (dia 15; de 18.30 a 20.00; Lugar por determinar) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Martes (dia 21) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.
 • Mércores (dia 22) - Sesión de aula de informática. Horario pendente
 • Xoves (dia 23) - Sesión de aula de informática. Horario pendente

Semana do 27 ao 31 de marzo

 • Esta semana - Nada previsto, aparte de rematar os temas 5 e 6. E estaredes preparando a entrega do derradeiro borrador do traballo.

5 marzo

Proba voluntaria de ordenador

Actualizouse a ligazón ao video, que non saia. Podedes vela na páxina da proba (AQUI )

4 marzo

Material de exames antigos

Subiuse á web un exemplo de como pode ser o primeiro exame, e que podedes baixar (AQUÍ).

Non coincide cos exames de cursos anteriores, posto que tiñan unha estrutura diferente, pero adaptáronse as preguntas para que coincidan coa estrutura que se usara este curso.

Neste exemplo poderedes ver como se poden usar os comodíns para sustituir preguntas do exame.

Martes 7 e Mercores 8: 1ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática, o horario previsto é:

 • martes 7: de 11:30 a 12:30; ou de 18:30 a 19:30
 • mércores 8: de 14:30 a 15:30

A información e o material para preparala está: AQUI

Luns 13 de marzo: 2ª actividade

O luns, dia 13, fora de horas de clase, realizarase a 2ª actividade de (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).

 • Grupo A: aula magna, de 11:30 a 12:30
 • Grupo C: aula 0.4, de 18:30 a 19:30

A información está AQUI

Mércores 15 de marzo: 1º Exame

O mércores, dia 15, realizarase a 1ª parte do exame, no que entraran os Temas 1, 2, 3 e 4.

A información está AQUI

Entrega do primeiro borrador do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo.

O prazo de entrega é ata o martes, 21 de marzo. Máis información: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Luns (dia 6) e mércores (dia 8) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 2 e 3). Serán fora de horas de clase. A información está AQUI

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información está AQUI.

 • Mércores (dia 15; de 18.30 a 20.00; Lugar por determinar) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Martes (dia 21) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.
 • Mércores (dia 22) - Sesión de aula de informática. Horario pendente
 • Xoves (dia 23) - Sesión de aula de informática. Horario pendente

26 Febreiro

Luns 27 febreiro - Mércores 1 marzo: titoría en grupo (aula de informática)

Neses dias realizarase unha titoría en grupo na aula de informática, coa intención de preparar a segunda entrega do traballo en grupo. Esta entrega implica comezar a análizar os vosos datos, utilizando conceptos e ideas do Tema 1.

Se asisten os dous membros do grupo deben facelo na mesma sesión. Para puntuar hai que facer duas cousas: entregar o ficheiro realizado na sesión informática (puntuación individual) e facer e entregar un borrador do traballo (puntuación de grupo), que servirá para ir adiantando a realización do traballo. A información está AQUI

O prazo de entrega é ata o martes, 21 de marzo. Máis información (está): AQUI

Martes 7 e Mercores 8: 1ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática, o horario previsto é:

 • martes 7: de 11:30 a 12:30; ou de 18:30 a 19:30
 • mércores 8: de 14:30 a 15:30

A información e o material para preparala está: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Luns (dia 27) - Sesión de aula de informática. 11:30 a 13:00 e de 14:00 a 15:30. Información AQUI
 • Mércores (dia 1) - Sesión de aula de informática. 11:30 a 13:00 e de 18:30 a 20:00. Información AQUI

As horas da aula de informática son provisionais, pois están pendentes de reserva

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Luns (dia 6) e mércores (dia 8) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 2 e 3). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información estará AQUI.

 • Mércores (dia 15; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Martes (dia 21) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.
 • Mércores (dia 22) - Sesión de aula de informática. Horario pendente
 • Xoves (dia 23) - Sesión de aula de informática. Horario pendente

21 Febreiro

Subiuse á web os exercicios resoltos e propostos de Tema 3. Podedes acceder a eles na sección de material

Tamén se colocou, entre os temas, unha web de información de R, incluindo o acceso ás chuletas

Mércores 22 febreiro: titoría en grupo para dúbidas

Para aclarar dúbidas antes da 1ª actividade, vanse realizar dúas titorías en grupo. Son voluntarias, e nelas intentarase sobre todo responder as dúbidas que teñades en test e exercicios.

 • Mañá: 11:30 a 12:30. Lugar, aula 2.10
 • Tarde: 18:30 a 19:30. Lugar, aula de clase (0.4)

Xoves 23 de febreiro: 1ª actividade

O xoves, dia 17, realizarase a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).

A información está AQUI

Luns 27 febreiro - Mércores 1 marzo: titoría en grupo (aula de informática)

Neses dias realizarase unha titoría en grupo na aula de informática, coa intención de preparar a segunda entrega do traballo en grupo. Esta entrega implica comezar a análizar os vosos datos, utilizando conceptos e ideas do Tema 1.

Se asisten os dous membros do grupo deben facelo na mesma sesión. Para puntuar hai que facer duas cousas: entregar o ficheiro realizado na sesión informática (puntuación individual) e facer e entregar un borrador do traballo (puntuación de grupo), que servirá para ir adiantando a realización do traballo. A información está AQUI

O prazo de entrega é ata o martes, 8 de marzo. Máis información (estará): AQUI

Martes 7 e Mercores 8: 1ª proba VOLUNTARIA con ordenador.

Realizarase na aula de informática, o horario previsto é:

 • martes 7: de 11:30 a 12:30; ou de 18:30 a 19:30
 • mércores 8: de 14:30 a 15:30

As horas son provisionais, pois están pendentes de reserva

A información e o material para preparala estará: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Xoves (dia 23; en hora de clase) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva; e Tema 2: Series de tempo). A información está AQUI.

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Luns (dia 27) - Sesión de aula de informática. 11:30 a 13:00 e de 14:00 a 15:30. Información AQUI
 • Mércores (dia 1) - Sesión de aula de informática. 11:30 a 13:00 e de 18:30 a 20:00. Información AQUI

As horas da aula de informática son provisionais, pois están pendentes de reserva

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Mércores (dia 8) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.

 • Luns (dia 6) e mércores (dia 8) - Probas voluntarias con ordenador (Temas 1, 2 e 3). Serán fora de horas de clase. A información estará AQUI

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Mércores (dia 24; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

11 Febreiro

1ª entrega do traballo (cambio de data de entrega)

A nova data de entrega será o domingo, 19 de febreiro, ainda que estaría ben que entregárades antes.

Para entregar creouse unha tarefa en moodle:AQUÍ


Despois da clase na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo, que será a primeira puntuación que recibiredes.

O prazo de entrega é ata o domingo, 19 de febreiro. Máis información: AQUI

VIDEO con un exemplo

VIDEO con un exemplo: AQUÍ

Formación de grupos para o traballo e escolla de datos

Debedes ir formando os grupos para realizar o traballo. Son grupos de 2 persoas. Para avisar ao profesor quen forma o grupo e escoller os datos cos que traballaredes hai un foro en Moodle, onde debedes indicar esas dúas cousas: AQUI

Xoves 23 de febreiro: 1ª actividade

O xoves, dia 17, realizarase a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).

A información está AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 13 ao 17 de febreiro

 • Domingo (dia 19; ás 23.55) - Entrega da primeira práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón a un video cun exemplo.

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Xoves (dia 23; en hora de clase) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva; e Tema 2: Series de tempo). A información está AQUI.

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo

 • Pendente de propoñer - Sesión de aula de informática. Información AQUI

Semana do 6 ao 10 de marzo

 • Mércores (dia 8) - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI.

Semana do 13 ao 17 de marzo

 • Luns (dia 13; fora de hora de clase) - Actividade 1.2 (Tema 3: Indices e Tema 4: Regresión). A información estará AQUI.

Semana do 20 ao 24 de marzo

 • Mércores (dia 24; de 18.30 a 20.00; Aula magna) (é unha proposta) - 1ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, e 4 (1.5 puntos) A información estará AQUI.

2 de febreiro

Clase na aula de informática

As clases deste dia celebraranse na aula 0.2.

Material variado: AQUÍ

 • Colección de chuletas: AQUÍ


6 Febreiro

Formación de grupos para o traballo e escolla de datos

Debedes ir formando os grupos para realizar o traballo. Son grupos de 2 persoas. Para avisar ao profesor quen forma o grupo e escoller os datos cos que traballaredes hai un foro en Moodle, onde debedes indicar esas dúas cousas: AQUI

1ª entrega do traballo.

Despois da clase na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo, que será a primeira puntuación que recibiredes.

O prazo de entrega é ata o mércores, 15 de febreiro. Máis información: AQUI

VIDEO con un exemplo

VIDEO con un exemplo: AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas

Semana do 6 ao 10 de febreiro

 • Semana (dia 7 para adiante) - Debedes crear os grupos de traballo (2 persoas) e anotarvos e escoller os datos no foro habilitado en moodle: AQUI

Semana do 13 ao 17 de febreiro

 • Mércores (dia 15; ás 23.55) - Entrega da primeira práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón a un video cun exemplo.

Semana do 22 ao 24 de febreiro

 • Xoves (dia 16; en hora de clase) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva; e Tema 2: Series de tempo). A información estará AQUI.

2 de febreiro

Clase na aula de informática

As clases deste dia celebraranse na aula 0.2.

Material variado: AQUÍ

 • Colección de chuletas: AQUÍ


 • Video (algo anticuado en RStudio) para descarga dos programas: AQUÍ
 • Video coa web moderna de RStudio: AQUÍ
 • Interface do RStudio: AQUÍ
 • Video Introdución a R: : AQUÍ

31 Xaneiro

Comezan as clases

Neste web irase colocando a informacion que necesitedes sobre esta materia, asi como os cambios ou novidades que haxa en relacion a ela.

Docencia: Clases e organización do estudo

A utilidade fundamental das clases sera introducir a teoria, resolver dubidas e exercicios a proposta do alumnado, e realizar actividades de avaliacion. Mais informacion AQUI

Materiais de apoio

O obxectivo dos apuntamentos e as presentacions é que o alumnado non teña que copiar todo o que diga o profesor, tendo asi tempo para atender na clase.

 • Apuntamentos de teoria (LIBRO)
 • Unha copia das presentacions dos temas, co guion para seguir a exposicion do profesor.
 • Esquemas de exercicios (equivalentes a clases practicas con exercicios basicos);
 • Coleccions de exercicios propostos

Os materiais estan, ou iranse colocando, na seccion de MATERIAL,inclúen unha pequena descripción do que son.

Avaliación

Estara organizada en dous grandes bloques: Exames (50% da nota) e continua. A continua consta de actividades (35%) e traballo en grupo (15%)

Mais informacion sobre a avaliacion AQUÍ


31 Xaneiro

Aínda non hai nada aquí.