Luns 10 maio: 5ª Actividade

O Luns, dia 10, realizarase a 5ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Mércores 12 de maio: 3ª parte do Exame

O mércores, dia 12, realizarase a 3ª parte do exame, no que entraran os temas 4, 5, 6, 7 e 8.
A información está AQUI

Xoves 20 de maio: Repesca das actividades

Na derradeira semana de clase realizarase a repesca de actividades. Puxen en Moodle a listaxe cos resultados que tedes nas diferentes actividades, e un foro para que digades que actividades queredes repetir, e en cal dos días,
- Lista de ficheiros de exemplo das actividades:AQUI

É para dous tipos de estudantes:
- Estudantes que xa fixeron as actividades pero queren mellorar a nota:
poden repetir 2 actividades, as que escollades.
Cales escoller? as que queirades, pódedes baixar unha folla de cálculo AQUI para ver como afectará á vosa nota.
Debedes avisar no foro de Moodle indicando que actividades queredes repetir.

- Estudantes que queren facer todo xunto (avaliación oficial) ou que lles saiu mal as actividades e prefiren comezar de cero. Neste caso deixa de contarlles as notas de actividades e exames que xa teñan.

En caso de dúbida é mellor consultar co profesor para ver se compensa ir con todas as actividades ou non.

TRABALLO: Entrega definitiva e exposición

A partir do xoves 13 de maio poderedes realizar a exposición do traballo.
A información está AQUI

Semana do 10 ao 14 de maio:
Luns (dia 10) - Actividade 2.3 (Tema 7 (Números índices) e tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Mércores (dia 12) : ás 18:30 (Aula magna) - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 4, 5, 6, 7 e 8 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 14) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de maio:
Luns (dia 17) - Dia das Letras Non hai clase
Xoves (dia 20) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI
Unha tarde desta semana - Realizarase a Repesca das actividades 2 máximo, excepto para quen decida avaliarse de todo,que renunciará á nota do exame e repetirá todas xuntas. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a esta data.

Luns 10 maio: 5ª Actividade

O Luns, dia 10, realizarase a 5ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Mércores 12 de maio: 3ª parte do Exame

O mércores, dia 12, realizarase a 3ª parte do exame, no que entraran os temas 4, 5, 6, 7 e 8.
A información está AQUI

Xoves 20 de maio: Repesca das actividades

Na derradeira semana de clase realizarase a repesca de actividades. Puxen en Moodle a listaxe cos resultados que tedes nas diferentes actividades, e un foro para que digades que actividades queredes repetir, e en cal dos días,
- Lista de ficheiros de exemplo das actividades:AQUI

É para dous tipos de estudantes:
- Estudantes que xa fixeron as actividades pero queren mellorar a nota:
poden repetir 2 actividades, as que escollades.
Cales escoller? as que queirades, pódedes baixar unha folla de cálculo AQUI para ver como afectará á vosa nota.
Debedes avisar no foro de Moodle indicando que actividades queredes repetir.

- Estudantes que queren facer todo xunto (avaliación oficial) ou que lles saiu mal as actividades e prefiren comezar de cero. Neste caso deixa de contarlles as notas de actividades e exames que xa teñan.

En caso de dúbida é mellor consultar co profesor para ver se compensa ir con todas as actividades ou non.

TRABALLO: Entrega definitiva e exposición

A partir do xoves 13 de maio poderedes realizar a exposición do traballo.
A información está AQUI

Semana do 10 ao 14 de maio:
Luns (dia 10) - Actividade 2.3 (Tema 7 (Números índices) e tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Mércores (dia 12) : ás 18:30 (Aula magna) - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 4, 5, 6, 7 e 8 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 14) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de maio:
Luns (dia 17) - Dia das Letras Non hai clase
Xoves (dia 20) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI
Unha tarde desta semana - Realizarase a Repesca das actividades 2 máximo, excepto para quen decida avaliarse de todo,que renunciará á nota do exame e repetirá todas xuntas. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a esta data.

#######################################################################

Venres 30: Entrega 2º borrador do traballo.

O luns 15 remata o prazo para a segunda entrega do traballo, na tarefa habilitada ao efecto. Tedes a información AQUI

Xoves 6 maio: 5ª Actividade

O xoves, dia 6, realizarase a 5ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

4, 5 e 7 de maio: Exame extra

Trátase de realizar un exame con ordenador (responder preguntas de exame de estatística con ordenador), que vale un máximo de 0,5 puntos e que se suma á nota dos exames alternativos (non se garda para o final) A información (o que se vai preguntar, e o que se debe responder) e o material e as datas está AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 26 ao 30 de abril:
Luns (dia 26) - Tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Xoves (dia 29) - Remate do tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Venres (dia 30) : ás 23:55 - Entrega da terceira práctica relacionada co traballo: A información está AQUI

Semana do 3 ao 7 de maio:
Luns (dia 3) - Tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Xoves (dia 6) - Remate do tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Martes, mércores - Realizarase o exame extra (Voluntario) (0,5 puntos). Será con ordenador, fora de horas de clase. A información está AQUI.

Semana do 10 ao 14 de maio:
Luns (dia 10) - Actividade 2.3 (Tema 7 (Números índices) e tema 8 (Series de tempo).A información estará AQUI
Mércores (dia 14) : ás 18:30 (Aula magna) - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 4, 5, 6, 7 e 8 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 14) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de maio:
Luns (dia 17) - Dia das Letras Non hai clase
Xoves (dia 20) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI
Unha tarde desta semana - Realizarase a Repesca das actividades 2 máximo, excepto para quen decida avaliarse de todo,que renunciará á nota do exame e repetirá todas xuntas. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a esta data.

#####################################3

Xoves 22 abril: 4ª Actividade

O xoves, dia 22, realizarase a 3ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Mércores 21, venres 23 e luns 26 de Abril: Titoría en grupo na aula de informática.

Nesta titoría explicarase (e a ser posible tamén se realizarán) os cálculos finais para o traballo (regresión). Puntuarán de maneira individual ás persoas que asistan, se ben é recomendable que as persoas de cada grupo asistan a mesma sesión.
A partir desta teoría deberedes realizar un segundo borrador do traballo que entregaredes o 30 de abril, e do que tedes información AQUI.
A información e o material desta sesión podedes baixalo AQUÍ.
Horarios:

4, 5 e 7 de maio: Exame extra

Trátase de realizar un exame con ordenador (responder preguntas de exame de estatística con ordenador), que vale un máximo de 0,5 puntos e que se suma á nota dos exames alternativos (non se garda para o final) A información (o que se vai preguntar, e o que se debe responder) e o material está AQUI

Repetición do 1º exame

Separación dos grupos: Reultados finais

Coa repetición do exame, a maioría dos grupos xa conseguiu a condición para non separarse. Os dous grupos que non o conseguiron tratouse de unha persoa que xa non segue a materia polo que non merece a pena separalos ou non.

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 19 ao 23 de abril:
Luns (dia 19) - Remate do tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información está AQUI
Mércores (dia 21) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:00 a 13:30 ou 19:00 a 20:30. Información AQUÍ
Xoves (dia 22) - Actividade 2.2 (Tema 4: Descritiva bidimensional. Regresión).A información está AQUI
Xoves (dia 22) - Tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Venres (dia 23) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 19:00 a 20:30. Información PENDENTE

Semana do 26 ao 30 de abril:
Luns (dia 26) - Tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Luns (dia 26) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:00 a 13:30. Información PENDENTE
Xoves (dia 29) - Remate do tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Venres (dia 30) : ás 23:55 - Entrega da terceira práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI

Semana do 3 ao 7 de maio:
Luns (dia 3) - Tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Xoves (dia 6) - Remate do tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Martes, mércores, venres - Realizarase o exame extra (Voluntario) (0,5 puntos). Será con ordenador, fora de horas de clase. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a el.

Semana do 10 ao 14 de maio:
Luns (dia 10) - Actividade 2.3 (Tema 7 (Números índices) e tema 8 (Series de tempo).A información estará AQUI
Mércores (dia 14) : ás 18:30 (Aula magna) - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 4, 5, 6, 7 e 8 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 14) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de maio:
Luns (dia 17) - Dia das Letras Non hai clase
Xoves (dia 20) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI
Unha tarde desta semana - Realizarase a Repesca das actividades 2 máximo, excepto para quen decida avaliarse de todo,que renunciará á nota do exame e repetirá todas xuntas. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a esta data.

##################################################################33

10 abril.

Mércores 14 abril: 2ª parte do Exame

O mércores, dia 14, realizarase a 2ª parte do exame, no que entraran os temas 1, 2, 3, 5 e 6.
A información está AQUI

Repetición do 1º exame

Debido aos malos resultados deste primeiro exame vou dar a opción de repetilo. Será cando se faga o segundo exame. Condición: non se garda a nota. Quen o faga queda coa nota da repetición do exame.

Separación dos grupos

Dado que se da esta opción a repetir, a separación dos grupos con niveis moi diferentes queda pendente das notas desta repetición. A información está en moodle AQUÍ

Mércores 21, venres 23 e luns 26 de Abril: Titoría en grupo na aula de informática.

Nesta titoría explicarase (e a ser posible tamén se realizarán) os cálculos finais para o traballo (regresión). Puntuarán de maneira individual ás persoas que asistan, se ben é recomendable que as persoas de cada grupo asistan a mesma sesión.
A partir desta teoría deberedes realizar un segundo borrador do traballo que entregaredes o 30 de abril, e do que tedes información AQUI.
Horarios:

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 12 ao 16 de abril:
Luns (dia 12) - Repaso para preparar o segundo exame
Mércores (dia 14) : ás 18:30 (Aula magna) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2, 3, 5 e 6 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 15) - Tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información estará AQUI

Semana do 19 ao 23 de abril:
Luns (dia 19) - Remate do tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información está AQUI
Mércores (dia 21) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:00 a 13:30 ou 19:00 a 20:30. Información PENDENTE
Xoves (dia 22) - Actividade 2.2 (Tema 4: Descritiva bidimensional. Regresión).A información estará AQUI
Xoves (dia 22) - Tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Venres (dia 23) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 19:00 a 20:30. Información PENDENTE

Semana do 26 ao 30 de abril:
Luns (dia 26) - Tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Luns (dia 26) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:00 a 13:30. Información PENDENTE
Xoves (dia 29) - Remate do tema 7 (Números índices).A información está AQUI
Venres (dia 30) : ás 23:55 - Entrega da terceira práctica relacionada co traballo: A información estará AQUI

Semana do 3 ao 7 de maio:
Luns (dia 3) - Tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Xoves (dia 6) - Remate do tema 8 (Series de tempo).A información está AQUI
Martes, mércores, venres - Realizarase o exame extra (Voluntario) (0,5 puntos). Será con ordenador, fora de horas de clase. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a el.

Semana do 10 ao 14 de maio:
Luns (dia 10) - Actividade 2.3 (Tema 7 (Números índices) e tema 8 (Series de tempo).A información estará AQUI
Mércores (dia 14) : ás 18:30 (Aula magna) - 3ª parte do exame: con preguntas dos temas 4, 5, 6, 7 e 8 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 14) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI

Semana do 17 ao 21 de maio:
Luns (dia 17) - Dia das Letras Non hai clase
Xoves (dia 20) - Exposición do traballo (online).A información estará AQUI
Unha tarde desta semana - Realizarase a Repesca das actividades 2 máximo, excepto para quen decida avaliarse de todo, que repetirá todas xuntas. A información irá aparecendo a medida que nos acheguemos a esta data.

###################################################

31 marzo.

Xoves 8 abril: 3ª Actividade

O xoves, dia 8, realizarase a 3ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Repetición do 1º exame

Debido aos malos resultados deste primeiro exame vou dar a opción de repetilo. Será cando se faga o segundo exame. Condición: non se garda a nota. Quen o faga queda coa nota da repetición do exame.

Separación dos grupos

Dado que se da esta opción a repetir, a separación dos grupos con niveis moi diferentes queda pendente das notas desta repetición. A información está en moodle AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 5 ao 9 de abril:
Luns (dia 5) - semana santa
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 2.1.A información está PENDENTE
Xoves (dia 8) - Actividade 2.1 (Tema 5: Distribucións; Tema 6: Converxencia).A información está AQUI
Xoves (dia 11) - Repaso para preparar o segundo exame

Semana do 12 ao 18 de abril:
Luns (dia 12) - Repaso para preparar o segundo exame
Mércores (dia 14) : ás 18:30 (Aula magna) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2 e 3 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 11) - Tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información estará AQUI

####################

5 marzo.

Luns 15: Entrega 1º borrador do traballo.

O luns 15 remata o prazo para a segunda entrega do traballo, na tarefa habilitada ao efecto. Tedes a información AQUI

Xoves 18 marzo: 2ª Actividade

O xoves, dia 18, realizarase a 2 actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Repetición do 1º exame

Debido aos malos resultados deste primeiro exame vou dar a opción de repetilo. Será cando se faga o segundo exame. Condición: non se garda a nota. Quen o faga queda coa nota da repetición do exame.

Separación dos grupos

Dado que se da esta opción a repetir, a separación dos grupos con niveis moi diferentes queda pendente das notas desta repetición. A información está en moodle AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 15 ao 19 de marzo:
Luns (dia 15) - Inicio do tema 5 (Distribucións).A información está AQUI
Luns (dia 15) : ás 23:55 - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón aos videos de exemplo
Martes(dia 16) : ás 19:00 - Titorías para preparación da actividade 1.2.
Mércores(dia 17) : ás 12:00 - Titorías para preparación da actividade 1.2.
Xoves (dia 18) - Actividade 1.2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade; Tema 3: Variable Aleatoria).A información está AQUI
Xoves (dia 18) - Remate do tema 5 (Distribucións).A información está AQUI

Semana do 22 ao 26 de marzo:
Luns (dia 22) - Tema 6 (Converxencia).A información está AQUI
Xoves (dia 26) - Inicio do tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información estará AQUI

Semana do 29 de marzo ao 2 de abril:
TODA A SEMANA - SEMANA SANTA

Semana do 5 ao 9 de abril:
Luns (dia 5) - semana santa
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 2.1.A información está PENDENTE
Xoves (dia 8) - Actividade 2.1 (Tema 5: Distribucións; Tema 6: Converxencia).A información está AQUI
Xoves (dia 11) - Repaso para preparar o segundo exame

Semana do 12 ao 18 de abril:
Luns (dia 12) - Repaso para preparar o segundo exame
Martes (dia 13) : ás 18:30 (Aula magna) - 2ª parte do exame: con preguntas dos temas 1, 2 e 3 (2 puntos).A información estará AQUI
Xoves (dia 11) - Tema 4 (Descritiva bidimensional. Regresión).A información estará AQUI

###############################################################

5 marzo.

Repetición do 1º exame

Debido aos malos resultados deste primeiro exame vou dar a opción de repetilo. Será cando se faga o segundo exame. Condición: non se garda a nota. Quen o faga queda coa nota da repetición do exame.

Separación dos grupos

Dado que se da esta opción a repetir, a separación dos grupos con niveis moi diferentes queda pendente das notas desta repetición. A información está en moodle AQUÍ

Luns 8 ou mércores 10: Titoría en grupo

Neses dias realizarase unha titoría en grupo na aula de informática (TEAMS), coa intención de preparar a segunda entrega do traballo en grupo. Esta entrega implica comezar a análizar os vosos datos, utilizando conceptos e ideas do Tema 1.
Se asisten os dous membros do grupo deben facelo na mesma sesión. Para puntuar hai que facer duas cousas: entregar o ficheiro realizado na sesión informática (puntuación individual) e facer e entregar un borrador do traballo (puntuación de grupo), que servirá para ir adiantando a realización do traballo. A información está AQUI

Xoves 18 marzo: 2ª Actividade

O xoves, dia 18, realizarase a 2 actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información estará AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 8 ao 12 de marzo:
Luns (dia 8) - Continuación do tema 3 (Variable aletoria).A información está AQUI
Luns (dia 8) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:30 a 14:00 ou 19:00 a 20:30. Información AQUÍ
Mércores (dia 10) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12 a 13:30 ou 16:00 a 17:30. Información AQUÍ
Xoves (dia 11) - Remate do tema (Variable aletoria).A información está AQUI

Semana do 15 ao 19 de marzo:
Luns (dia 15) - Inicio do tema 5 (Distribucións).A información estará AQUI
Luns (dia 15) : ás 23:55 - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón aos videos de exemplo
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 1.2.A información está PENDENTE
Xoves (dia 18) - Actividade 1.2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade; Tema 3: Variable Aleatoria).A información estará AQUI
Xoves (dia 4) - Remate do tema 5 (Distribucións).A información estará AQUI

Semana do 22 ao 26 de marzo:
Luns (dia 22) - Tema 6 (Converxencia).A información estará AQUI
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 2.1.A información está PENDENTE
Xoves (dia 22) - Actividade 2.1 (Tema 5: Distribucións; Tema 6: Converxencia).A información estará AQUI
Xoves (dia 4) - Repaso

Semana do 29 de marzo ao 2 de abril:
TODA A SEMANA - SEMANA SANTA

#################################################

27 Febreiro.

Luns 1 marzo: 1ª Actividade

O luns, dia 1, realizarase a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Mércores 3 marzo: 1ª parte do Exame

O mércores, dia 3, realizarase a 1ª parte do exame, no que entrara unicamente o Tema 1.
A información está AQUI

IMPORTANTE : A nota que se saque no exame afectará á formación dos grupos. Información AQUÍ

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 1 ao 5 de marzo:
Luns (dia 1) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva).A información está AQUI
Mércores (dia 3) : ás 18:30 (Aula magna) - 1ª parte do exame: con preguntas do tema 1 (1 punto).A información esrá AQUI
Xoves (dia 4) - Remate do tema 2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade).A información está AQUI

Semana do 8 ao 12 de febreiro:
Luns (dia 8) - Inicio do tema (Tema 3: Variable aletoria).A información está AQUI
Luns (dia 8) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:30 a 14:00 ou 19:00 a 20:30. Información PENDENTE
Mércores (dia 10) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12 a 13:30 ou 16:00 a 17:30. Información PENDENTE
Xoves (dia 11) - Remate do tema (Tema 3: Variable aletoria).A información está AQUI

###############################

22 Febreiro.

Clase do 25 de febreiro. PREVISTO

Nesta clase suponse que teredes mirados os videos coa teoría do tema 2, e adicarase a contestar as dúbidas que preguntedes sobre ela, ademais de explicar os diferentes exercicios do tema.

Luns 1 marzo: 1ª Actividade

O luns, dia 1, realizarase a 1ª actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información está AQUI

Mércores 3 marzo: 1ª parte do Exame

O mércores, dia 3, realizarase a 1ª parte do exame, no que entrara unicamente o Tema 1.
A información está AQUI

Venres 26: 1ª entrega do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo, que será a primeira puntuación que recibiredes.
O prazo de entrega é ata o venres, 26 de febreiro. Máis información: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 22 ao 26 de febreiro:
Martes (dia 23) - Sesión de aula de informática (TEAMS). Información AQUÍ
Xoves (dia 25) - Inicio do tema 2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade).A información está AQUI
Venres (dia 26) : ás 23:55 - Entrega da primeira práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón a un video cun exemplo

Semana do 1 ao 5 de marzo:
Luns (dia 1) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva).A información está AQUI
Mércores (dia 3) : ás 18:30 (Aula magna) - 1ª parte do exame: con preguntas do tema 1 (1 punto).A información esrá AQUI

#############################

16 Febreiro.

Clase do 22 de febreiro. PREVISTO

Esta clase será para que preguntedes dúbidas sobre o tema 1, e prepararanse teoría e exercicios para a primeira actividade.

Actualización do calendario para as seguintes semanas

Oficialmente anunciose que volvemos a clase presencial o dia 1 de marzo, polo que adaptei o calendario previsto a esa situación.

Material organizado do tema 1

Colocouse AQUÍ información sobre o material e os videos cos que podedes preparar o tema 1.

Clase do 18 de febreiro. PREVISTO

Esta clase debedes preparala a partir dos videos e demais material do tema 1 (información do Tema 1).
Na aula aclararanse as dúbidas que teñades e farase práctica, tanto teórica como exercicios.
Estes son os apartados que quedan pendentes de explicar no tema 1:

Características que se miden na Estatística. Momentos
Medidas de posición de dispersión. Tipificar
Medidas de asimetria e curtose. Propiedades

Aula de informática. virtual

Na vindeira semana vaise impartir a primeira titoria en grupo. Tedes a información e o formulario para escoller a sesión en moodle: AQUÍ

1ª entrega do traballo.

Despois da titoria en grupo na aula de informática debedes comezar a preparar a primeira entrega do traballo, que será a primeira puntuación que recibiredes.
O prazo de entrega é ata o venres, 26 de febreiro. Máis información: AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 17 ao 19 de febreiro:
Mércores (dia 17), Venres (dia 19) e Luns (dia 22) - Daranse de aula de informática (TEAMS). Información AQUÍ

Semana do 22 ao 26 de febreiro:
Xoves (dia 25) - Inicio do tema 2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade).A información estará AQUI
Venres (dia 26) : ás 23:55 - Entrega da primeira práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón a un video cun exemplo

Semana do 1 ao 5 de marzo:
Luns (dia 1) - Actividade 1.1 (Tema 1: Estatística Descritiva).A información estará AQUI
Mércores (dia 3) : ás 18:30 (Aula magna) - 1ª parte do exame: con preguntas do tema 1 (1 punto).A información estará AQUI

#############################

10 Febreiro.

Material organizado do tema 1

Colocouse AQUÍ información sobre o material e os videos cos que podedes preparar o tema 1.

Clase do 11 de febreiro. PREVISTO

Que é a Estatística. Etapas do traballo estatístico. Tipos de datos Táboas Estatísticas. Gráficos Características que se miden na Estatística. Momentos Comezar con medidas de posición de dispersión. Tipificar

8 Febreiro.

Comezan as clases.

Neste web irase colocando a informacion que necesitedes sobre esta materia, asi como os cambios ou novidades que haxa en relacion a ela.

Traballo do alumnado:

Organizacion do traballo do alumnado e as clases

As clases:

A utilidade fundamental das clases sera introducir a teoria, resolver dubidas e exercicios a proposta do alumnado, e realizar actividades de avaliacion. Mais informacion AQUI.
Nas clases, para as prácticas usarase unha folla de cálculo (LibreOffice Calc) e un programa para cálculos estatísticos(R con Rstudio). Os tres programas son software libre, con versións para Linux, Mac e Windows

Materiais de apoio:

O obxectivo dos apuntamentos e as presentacions é que o alumnado non teña que copiar todo o que diga o profesor, tendo asi tempo para atender na clase.

Os materiais estan, ou iranse colocando, na seccion de DOWNLOAD e a informacion sobre eles estara AQUI

Avaliacion:

A avaliacion estara organizada para animarvos a repartir o seu estudo ao longo do cuadrimestre (ou sexa: levar a materia máis ou menos ao día).
Estara organizada en dous grandes bloques: Exames (50% da nota) e actividades, individuais (35%) ou de grupo (15%)
Mais informacion sobre a avaliacion.