Web de Estatística Económica I (grao de Economía::UDC)

Temas organizados: TEMA 1      TEMA 2     TEMA 3     

Podedes acceder á totalidade do material na sección de Descarga: AQUÍ

5 marzo.

Repetición do 1º exame

Debido aos malos resultados deste primeiro exame vou dar a opción de repetilo. Será cando se faga o segundo exame. Condición: non se garda a nota. Quen o faga queda coa nota da repetición do exame.

Separación dos grupos

Dado que se da esta opción a repetir, a separación dos grupos con niveis moi diferentes queda pendente das notas desta repetición. A información está en moodle AQUÍ

Luns 8 ou mércores 10: Titoría en grupo

Neses dias realizarase unha titoría en grupo na aula de informática (TEAMS), coa intención de preparar a segunda entrega do traballo en grupo. Esta entrega implica comezar a análizar os vosos datos, utilizando conceptos e ideas do Tema 1.
Se asisten os dous membros do grupo deben facelo na mesma sesión. Para puntuar hai que facer duas cousas: entregar o ficheiro realizado na sesión informática (puntuación individual) e facer e entregar un borrador do traballo (puntuación de grupo), que servirá para ir adiantando a realización do traballo. A información está AQUI

Xoves 18 marzo: 2ª Actividade

O xoves, dia 18, realizarase a 2 actividade de clase (responder a unhas preguntas e exercicios por escrito).
A información estará AQUI

Calendario de actividades para as seguintes semanas.

Semana do 8 ao 12 de marzo:
Luns (dia 8) - Continuación do tema 3 (Variable aletoria).A información está AQUI
Luns (dia 8) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12:30 a 14:00 ou 19:00 a 20:30. Información AQUÍ
Mércores (dia 10) - Sesión de aula de informática (TEAMS). 12 a 13:30 ou 16:00 a 17:30. Información AQUÍ
Xoves (dia 11) - Remate do tema (Variable aletoria).A información está AQUI

Semana do 15 ao 19 de marzo:
Luns (dia 15) - Inicio do tema 5 (Distribucións).A información estará AQUI
Luns (dia 15) : ás 23:55 - Entrega da segunda práctica relacionada co traballo: A información está AQUI e inclúe a ligazón aos videos de exemplo
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 1.2.A información está PENDENTE
Xoves (dia 18) - Actividade 1.2 (Tema 2: Cálculo de Probabilidade; Tema 3: Variable Aleatoria).A información estará AQUI
Xoves (dia 4) - Remate do tema 5 (Distribucións).A información estará AQUI

Semana do 22 ao 26 de marzo:
Luns (dia 22) - Tema 6 (Converxencia).A información estará AQUI
Martes, mércores - Titorías???? Estes dias poderían programarse titorias para preparación da actividade 2.1.A información está PENDENTE
Xoves (dia 22) - Actividade 2.1 (Tema 5: Distribucións; Tema 6: Converxencia).A información estará AQUI
Xoves (dia 4) - Repaso

Semana do 22 ao 26 de marzo:
TODA A SEMANA - SEMANA SANTA

Podedes acceder aos avisos máis antigos ...AQUÍ