Programación básica con R (en preparación)

Como material de consulta para esta parte pódese usar: